Programa: Jornades Catalanes de Salut Internacional. IX edició

Anuncio
Programa
Programa: Jornades Catalanes de Salut Internacional. IX edició
9.00 h
Ponència inaugural
9.30 h
Taula rodona. Actualització en temes de previatge
Moderadora: Raisa Morales Martínez. Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
• Actualització en pautes de vacunació. José Santos Santiago. Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes.
PROSICS Barcelona
•Zika, situació actual i repercussió en els viatges internacionals. Inés Oliveira. Servei de Medicina Tropical i
Salut Internacional, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
• Canvis en l’RS. Marta Ruiz. Servicio de Sanidad Exterior CVI Madrid
10.30 h
Ponència
• Viatger VIH. Christian Manzardo. Malalties Infeccioses i sida, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
11.00 h
Pausa cafè
11.30 h
Comunicacions orals
Moderadora: Cristina Bocanegra. Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
13.00 h
Ponència
• Malalties de transmissió sexual en viatgers. Martí Vall-Mayans. Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual, Hospital
Universitari Vall d’Hebron
13.30 h
Dinar
15.00 h
Taula rodona. La realitat dels refugiats a Europa Mesa redonda
Moderadora: Ethel Sequeira. Comissió de Cooperació i Salut Internacional, Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (COCOOPSI)
• El dret d’asil a Espanya i la protecció de les persones refugiades. Pascale Coissard. Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat (CCAR)
• Situació sanitària al moment d’arribada a Europa. Llanos Ortiz. Metges sense Fronteres, Barcelona
• Proposta d'intervenció per a la salut en centres i pisos d'acolliment. Nuria Serre. Unitat de Salut Internacional Vall
d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
16.00 h
Taula rodona. Cribratge en la persona immunodeprimida
Moderador: Fernando Salvador. Medicina Tropical i Salut Internacional. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital
Universitari Vall d’Hebron
• Estrongiloidiasis. Ana Requena. ISGlobal, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
• Hepatitis. Mar Riveiro. Servei d’Hepatologia-Medicina Interna, Hospital Universitari Vall d’Hebron
• Tuberculosis. Adrián Sánchez-Montalvá. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Vall d’Hebron. PROSICS
Barcelona
17.30 h
Pausa cafè
18.00 h
Sessió de casos clínics
Experts:
• Joaquín Salas. Unidad de Medicina Tropical, Hospital de Poniente, El Ejido, Almería
• Magda García. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia
• Mateu Espasa. Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron. PROSICS Barcelona
• Israel Molina. Medicina Tropical i Salut Internacional. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Vall d’Hebron.
PROSICS Barcelona
19.00 h
Conclusions i clausura
Rev Enf Emerg 2016;15(Supl 1):7-8
7
Jornadas Catalanas de Salud Internacional. IX edición
Programa: Jornadas Catalanas de Salud Internacional. IX edicción
9.00 h
Ponencia inaugural
Mesa redonda. Actualización en temas de previaje
Moderadora: Raisa Morales Martínez. Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
• Actualización en pautas de vacunación. José Santos Santiago. Unitat de Salut Internacional. Vall d’Hebron-Drassanes.
PROSICS Barcelona
• Zika, situación actual y repercusión en los viajes internacionales. Inés Oliveira. Servei de Medicina Tropical i
Salut Internacional, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
• Cambios en el RSI. Marta Ruiz. Servicio de Sanidad Exterior CVI Madrid
9.30 h
10.30 h
Ponencia
• Viajero VIH. Christian Manzardo. Malalties Infeccioses i sida, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
11.00 h
Pausa café
11.30 h
Comunicaciones orales
Moderadora: Cristina Bocanegra. Unitat de Salut Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
13.00 h
Ponencia
• Enfermedades de transmisión sexual en viajeros. Martí Vall-Mayans. Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual,
Hospital Universitari Vall d’Hebron
13.30 h
Comida
15.00 h
Mesa redonda. La realidad de los refugiados en Europa
Moderadora: Ethel Sequeira. Comissió de Cooperació i Salut Internacional, Societat Catalana de Medicina Familiar
i Comunitària (COCOOPSI)
• El derecho de asilo en España y la protección de las personas refugiadas. Pascale Coissard. Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
• Situación sanitaria en el momento de llegada a Europa. Llanos Ortiz. Metges sense Fronteres, Barcelona
• Propuesta de intervención para la salud en centros y pisos de acogida. Nuria Serre. Unitat de Salut
Internacional Vall d’Hebron-Drassanes. PROSICS Barcelona
16.00 h
17.30 h
Pausa café
18.00 h
Sesión de casos clínicos
Expertos:
• Joaquín Salas. Unidad de Medicina Tropical, Hospital de Poniente, El Ejido, Almería
• Magda García. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia
• Mateu Espasa. Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron. PROSICS Barcelona
• Israel Molina. Medicina Tropical i Salut Internacional. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Vall d’Hebron.
PROSICS Barcelona
19.00 h 8
Mesa redonda. Cribado en la persona Inmunodeprimida
Moderador: Fernando Salvador. Medicina Tropical i Salut Internacional. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital
Universitari Vall d’Hebron
• Estrongiloidiasis. Ana Requena. ISGlobal, Hospital Clínic i Provincial deBarcelona
• Hepatitis. Mar Riveiro. Servei d’Hepatologia-Medicina Interna, Hospital Universitari Vall d’Hebron
• Tuberculosis. Adrián Sánchez-Montalvá. Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Vall d’Hebron. PROSICS
Barcelona
Conclusiones y clausura
Rev Enf Emerg 2016;15(Supl 1):7-8
Descargar