Descàrrega la postal en

Anuncio
30 JUNY →30 JULIOL
10 ANYS EN IMATGES AVM3J
30 JUNIO → 30 JULIO
10 AÑOS EN IMAGENES AVM3J
Sala LAMETRO
(estació /estación Colón)
43 47 0 10
MORTS
MUERTOS
FERITS
RESPONSABLES
HERIDOS
RESPONSABLES
ANYS
AÑOS
FOTOGRAFÍA: KAI FÖRSTERLING
3·MAYO·2013
El 3 de Juliol de 2006, la ciutat de València va patir un dels
successos més tràgics de la seua història.
El 3 de Julio de 2006, la ciudad de Valencia sufrió uno de los
sucesos más trágicos de su historia.
Un tren de la Línia 1 de MetroValencia, va passar per la corba de
l'Estació de Jesús, al doble de la velocitat permesa.
Un tren de la Línea 1 de MetroValencia, pasó por la curva de la
Estación de Jesús, al doble de la velocidad permitida.
Va descarrilar, va bolcar, i van morir 43 persones. Altres 47 van
resultar ferides.
Descarriló, volcó, y murieron 43 personas. Otras 47 resultaron
heridas.
Els primers moments van ser terribles, angoixa, dolor,
desesperació... I un pensament comú en totes les famílies: que
no siga ella, que no siga ell
.
Però la realitat ens va colpejar brutalment, i els nostres temors
es van confirmar: la persona que cercàvem, sí que anava en
aqueix tren…
Los primeros momentos fueron terribles, angustia, dolor,
desesperación... Y un pensamiento común en todas las familias:
que no sea ella, que no sea él.
Pero la realidad nos golpeó brutalmente, y nuestros temores se
confirmaron: la persona que buscábamos, sí que iba en ese
tren…
El món s'enfonsa . Com anem a ser capaços de superar la
pèrdua?
El mundo se hunde. ¿Cómo vamos a ser capaces de superar la
pérdida?
Però no hi havia més remei. Cal seguir avant…
Pero no había más remedio. Hay que seguir adelante…
Passats les primeres setmanes, els primers mesos, comencen a
sorgir les preguntes, els dubtes Com és que el tren no va frenar?
Per què no hi havia res en la via que ho frenara?
Pasados las primeras semanas, los primeros meses, empiezan a
surgir las preguntas, las dudas ¿Cómo es que el tren no frenó?
¿Por qué no había nada en la vía que lo frenara?
Ningú contesta. Ningú assumeix la seua responsabilitat.
Nadie contesta. Nadie asume su responsabilidad.
I comença així una lluita a la recerca de respostes, a la recerca
de justícia.
Y empieza así una lucha en busca de respuestas, en busca de
justicia.
Una lluita de 10 anys, que encara no ha arribat a la seua fi.
Però estem cada vegada més a prop…
Una lucha de 10 años, que aún no ha llegado a su fin. Pero
estamos cada vez más cerca…
AVM3J
AVM3J
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards