posteriore costales et sectoris radii atra, leliquis viridibus. Margo

Anuncio
DE
posteriore
CIENCIAS
NATURALES
costales et sectoris radii atra,
121
leliquis
viridibus.
posterior in utraque ala late flavus a basi ad ala medium
plius.
Membrana
fúscala
in ala anteriore ad unguium
analem
Margo
eoque
am-
nubécula
in-
.
P e d e s virides,
3.
tarsis
flavo-rufescentibus.
G h r y s o p a p r a s í n a Burm.
var.
striata
Nav.
E n m i C l a v e d i c o t ò m i c a d e l a s e s p e c i e s d e Chrysopa
l l a d a s e n E s p a ñ a ( V é a s e Butlletí
Historia
Natural,
caracteres
de la Institució
n ú m . 4, B a r c e l o n a , 1 9 0 1 ) a p u n t é
d i f e r e n c i a l e s d e l a q u e l l a m é striata,
p o r v a r i e d a d d e la e s p e c i e prasína
v i s t a de m u c h o s
ha-
Catalana
d'
algunos
teniéndola
sumamente polimorfa.
La
e j e m p l a r e s m e h a c o n f i r m a d o en m i a p r e -
ciación y aun á las v e c e s
me ha inclinado á conceder valor
e s p e c í f i c o á e s t a f o r m a . A fin d e d i s t i n g u i r l a m e j o r , a m p l i a r é
ahora algún tanto aquella sucinta frase.
C o l o r viridi-flavus,
punctis fuscis
C a p u t ut in typo notatimi;
fusca
atrinque
ad antennanuu
P r o t h o r a x marginibus
rubrisque.
praterea
fronte
tribus notatus
gatis, maxime posteriore; disco stria
fisca
anteriorem et posteriorem
ad latera
attingente;
postcubitalis
et axillaris
omnes basiplenimque
nigro-notata,
apice nigra,
nigra,
reliqua
in
sape etìam punctis
bene visibilibus,
Praterea
Venula
pilis
sector
marginales
cubiti simplices
a
pallidìoreque.
cubiti
venarum
(non
furcata)
apice seu ad ala marginem dna
pluresve,
virides.
A b d o m e n supra singulis
infra
fuscis
colorata.
atro-notatus.
elon-
marginem
modice pilosu's,
parte anteriore majore
A ' s e ut in typo, sed pallidius,
nunquam
fusco-atris,
bina, interdum
duobus punctis
sulco obliquo inaqualiter.divisis,
apice viridis,
rubro-
basin.
punctis
atris brevibus. Mesoiioluiu
stria arcuata
segmentis
stria fusca
fuscis, plerumque
laterali
evanesceniibus,
notatis
maxime
sicco.
E s t e último carácter es c o m ú n con las variedades
y punctigera,
striata
de las cuales a s i m i s m o
por los dos puntos
se d i s t i n g u e
Zelleri
la
var.
o b s c u r o s del o c c i p u c i o en la p r i -
Descargar