Així mateix, es convoca jornada de vaga de 24 hores per al pro

Anuncio
Via Laietana 16 l 08003 Barcelona
ESPECIAL ATENTO
Convocades aturades i vaga contra l’ERO a Atento
Davant de l’ERO injustificat presentat per l’empresa, CCOO convoca aturades parcials en diferents dies i una vaga de 24
hores.
Tots els dimarts i dijous, a partir del 15 de juliol, coincidint amb les reunions de la mesa negociadora, es realitzaran aturades parcials els dies 15,17, 22, 29 i 31, de 12 a 13 hores i de 18 a 19 hores.
Així mateix, es convoca jornada de vaga de 24 hores per al proper dia 24 de juliol.
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
ERE ATENTO [email protected] reunión
El dia 10 de julio se ha producido la [email protected] reunión de la
mesa negociadora. En primer lugar se ha procedido a la
lectura y aprobación del acta anterior.
Iniciada la ronda de intervenciones, en el turno de CCOO,
hemos manifestado la necesidad de recibir cuanto
antes toda la documentación solicitada por la RT., así
como hemos solicitado en base al informe económico
emitido por FSC-CCOO, entre otras, la cuenta de
pérdidas y ganancias a 31-05-13, la declaración del
IVA Mayo 2014, memoria del ejercicio e informe de
gestión a 31-05-2014, una copia del test de deterioro
del fondo de comercio de los directorios telefónicos
adquiridos, con respecto a clientes por ventas detalle
de los saldos pendientes de cobro de cada uno de ellos a
31 de diciembre de 2012, 2013 y a 31 de mayo de 2014.
También hemos solicitado información detallada de la
utilización y/o destino de los fondos recibidos desde las
empresas del grupo, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014,
los diferentes inputs que les han permitido calcular el
dimensionamiento de la plantilla, la cifra de negocio
por línea de negocio, los costes variables por línea de
negocio que les permiten determinar los márgenes de
contribución, costes directos, indirectos y operativos
por línea de negocio, coste económico y ahorros para
la empresa de la medida propuesta para cada una de
las líneas afectadas, así como datos del trafico real con
número de llamadas y el tiempo real de ocupación.
federació de serveis a la ciutadania
La empresa se ha comprometido a atender las consultas
planteadas lo antes posible.
Atento hace entrega de los contratos mercantiles
firmados con telefónica que haremos llegar a nuestros
asesores jurídicos para su estudio.
También manifiestan que solo hay saturación de
llamadas del 1 al 7 década mes, el resto indican que
la plantilla esta ociosa, especifican que en el territorio
norte, la media de llamadas de enero y febrero son de
3.7 y 3.8, la media anual es de 4.1. Territorio centro está
más alto, entre 5.2 y 6, el ratio más alto es de 7.1, algo a
lo que CCOO manifestamos su total disconformidad.
Atento comunica a la mesa que se reubican a dos
técnicos de Barcelona y 2 técnicos de Madrid que
podrían estar afectados por el despido colectivo.
Por parte de Atento, no hace más que marear la perdiz,
sin documentación y sin datos fiables que justifiquen
la medida.
Confiamos que las próximas reuniones sean para
avanzar, se pueda tratar el tema de criterios y podamos
tener la documentación solicitada. Por parte de CCOO
seguimos manifestando nuestro rechazo a ERE.
Seguiremos informando.
CCOO con los trabajadores/as
CCOO por el mantenimiento de TODOS los puestos
de trabajo
Via Laietana 16 l 08003 Barcelona
Es mantenen les aturades parcials i la vaga del 24 de juliol
Segona reunió de la negociació de l’ERO a Atento
En la segona reunió de la mesa negociadora a Atento
Teleserveis, CCOO ha sol·licitat documentació addicional
a la presentada per l’empresa, perquè, des del Gabinet
Tècnic Jurídic es pugui emetre un primer informe sobre
els plantejaments i arguments presentats per l’empresa que
justifiquen l’acomiadament massiu.
No obstant això, en la primera lectura efectuada, el sindicat
ja ha detectat una clara falta de consistència dels arguments
econòmics que sustenten la mesura presentada per la
direcció.
ESPECIAL ATENTO
CCOO va deixar constància en la reunió que té coneixement
dels acords aconseguits amb autoritats polítiques en algunes
comunitats, en els quals hi ha compromisos de manteniment
d’ocupació, i que no entén com es van a gestionar aquests
acords amb aquest ERO.
Ara és el moment d’estar units en la lluita. Per aquest motiu
CCOO fa una crida a tots els treballadors i treballadores
perquè participin en els actes contra l’ERO: hi haurà aturades
parcials els dies 15, 17, 22, 29 i 31 de juliol, de 12 a 13 h i
de 18 h a 19 h, i vaga de 24 hores el 24 de juliol. No valen
les excuses econòmiques o de qualsevol altre tipus per no
secundar aquesta vaga, ja que són 823 llocs de treball els
que estan en joc.
Tampoc no s’entén que l’empresa opti per acomiadar una part
de la plantilla quan, amb la plantilla actual, els treballadors i
treballadores estan desbordats per la càrrega de treball que,
lluny de disminuir, no deixa d’augmentar.
La reducció de costos laborals que proposa Atento, amb el
conseqüent increment de treball i pressió, redundarà en unes
deplorables condicions de treball, que CCOO no pot consentir.
Per tant, ens reiterem en la negativa a assumir l’ERO, i a costa
de noves aportacions, sol·licitem a l’empresa conèixer si els
contractes amb el principal client, Telefónica, milloraran
en termes econòmics, així com si Atento pot garantir, a les
persones que romanguin a l’empresa i desenvolupin el seu
treball, unes condicions psicosocials adequades.
La patronal i els seus assessors segueixen manifestant que
hi ha un sobrecost de personal i al·leguen que quan hi havia
serveis a Llatinoamèrica, el compte de resultats millorava
a Espanya. CCOO considera que com que no poden actuar
sobre el preu dels ingressos, carreguen directament sobre el
cost dels treballadors i treballadores.
L’empresa manifesta, referint-se a les ofertes d’ocupació
publicades, que aquelles persones que vulguin participar en
els processos poden apuntar-se de forma voluntària.
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
CCOO, primer sindicat a oposar-s’hi
Comença la negociació de l’ERO a
Atento
En el cas de Catalunya, l’afectació és:
Centre de Glòries (Barcelona): 36
Centre de Meridiana (Barcelona): 95
Centre de Lleida: 25
Segons informa la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de Catalunya, ja ha començat el procés
de negociació de l’expedient de regulació d’ocupació
(ERO) a Atento Teleserveis.
Per a CCOO, una vegada més, la mala gestió d’Atento
amb el seu proveïdor majoritari, Telefónica, es tradueix
en pèrdues, que hauran d’assumir les teleoperadores i
teleoperadors amb la pèrdua dels seus llocs de treball, en comptes de penalitzar els responsables d’aquesta
La primera reunió es va celebrar el 3 de juliol per pèssima gestió.
constituir la taula de negociació per l’acomiadament
col·lectiu que es vol realitzar. Aquesta taula estarà formada per 13 membres dels sindicats més representatius
a l’empresa, que són CCOO, UGT, CGT, STC, USO
i FASGA. En aquesta reunió, l’empresa ha lliurat a la
part social la memòria econòmica i les dades de com
afectarà l’ERO per centres.
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
federació de serveis a la ciutadania
Via Laietana 16 l 08003 Barcelona
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
ESPECIAL ATENTO
federació de serveis a la ciutadania
ESPECIAL ATENTO
SERVEIS A LA CIUTADANIA
Direcció : Xavier Navarro
federació de serveis a la ciutadania
Edició: Secretaria de Comunicació FSC-CCOO
Descargar