A 3411

Anuncio
Az
k
Zi orri
en
Zi toet
en xe
Zi toe 45
e n tx ( E
Zi toe e 2 stra
en tx 3 da
Zi toe e 1 (Sa M
en tx 9 ra or
An toe e 9 (Es txa eag
dr tx (C tra ga a)
Av a M e s/ ar da )
.
a n m M
Av del ri (Pa elit art
. A
l a a s ) i tu r
c io
Sa del nge
r i)
A
s)
Ann M ng l 47
d ar el (L
An rés tín 23 a V
en
d C 2
Al rés ort
ta
)
go C ina
r
o
Al ta rt 1
go k o i n 5 (
Al rta E a 7 Ma
g k t. ( m
Al orta o E 47 San arr
g o k o t. ( C N u
Zu rta Et 31 ( asi ico )
g ko . S n l
Zu aza Et 17 an o) ás)
. (
I
Ar gaz rte 13 Txo gna
s
ee ar /n (R m ci
Ar ta te ( eg int o)
e k 3 Tr o x
Ed eta o e 5 (F ián yo u)
ua ko t. 9 re gu s)
rd et. (L nte lo )
o s as R
C o /n M e
La
st (P e pa
e ue rc ra
m
5 n ed do
ia
ko
te es ra
Co ) s)
/P
lg
as
Ri
an
be
ai
te
a
ra
)
d
eA
Ri
be
xp
es
r
J. a d
/
L. e A n (D
ár
G
x
se
oy pe
J.
o
f
L.
ag ren na U
G
a
do
te
o
J.
f
L. yoa ren al 1 ndo)
ga te
G
2
Ri oyo fre al 3 (Ax
be
ag nt
pe
8
r
e
(
al Dá )
Rib a de a fr
era Er ent 24 rse
Ra and e a (A na
lt
A
mó
l
i
n S o fre nº 2 zag xpe
a)
ota nte
)
yL
nº
lan
5
o f (F
ren ren
te
t
11 e A
Ri
(Lu sta
be
txa ce
ra
na )
Pl de
Pa
az
sa
a Elorr
ia)
Sa Lev ieta
an
n
(
L
ut
Ig
te
Sa nac (Le xana
io
n
he )
Sa Igna (Leh nda
n c io
en ka
I
Sa gna (Le dak ri Ag
ui
rr cio he ar
Bi iko (Le nda i Ag rre 1
da (L h ka uir
re 79)
rt eh en ri
Pl e (L end dak Agu 161
az
a
a ehe aka ri A irre )
S
n
Un
.
d ri gu 14
ive Ped aka Agu irre 7)
1
ro
r
r
i
(L i Ag rre 31)
Pl sida
eh
8
az
d
en uirr 3)
D
a
Pla de eust dak e 3
3
za l M o/U ar
iA )
us
de
n
i
g
b
lE
e
ns o ( erts uirre
an
M
11
ch
u ita
)
e ( se tea
(P
jun o)
za
to
S.
aM
Pí
ap
o
X)
fre
)
ESKUINALDEA eta URIBE KOSTA
MARGEN DERECHA y URIBE KOSTA
GETXO
GETXO - BILBAO
ZONA - 2
LEIOA
Laborables / Lanegunetan
06:30 07:00 07:25 08:00 08:25 09:00 09:25 10:00 10:25 11:00
11:25 12:00 12:25 13:00 13:25 14:00 14:25 15:05 15:25 16:00
16:25 17:00 17:25 18:00 18:25 19:00 19:25 20:00 20:25 21:00
21:25
ERANDIO
Sábados y festivos / Larunbatetan eta jaiegunetan
07:00 07:25 08:00 08:25 09:00 09:25 10:00
11:00
11:25 12:00 12:25 13:00 13:25 14:00
15:00 15:25 16:00 16:25 17:00 17:25 18:00
19:00 19:25 20:00 20:25 21:00 21:25
AVISO/OHARRA: Los laborables hay servicio de Leioa a Bilbao a las 06:35 / Lanegunetan 06:35-etan badago zerbitzua Leioa eta Bilbo artean
Los servicios encuadrados salen de Azkorri. El resto sale de Andra Mari
Koadradun zerbitzuak Azkorritik irteten dira. Besteak Andra Mari-tik irteten dira
Todos los servicios de esta línea tienen suelo bajo y rampa / Linea honetako autobus guztiak zoru baxu gehi arrapala dituzte
A 3411
ZONA - 1
BILBAO
SALIDAS DE GETXO / GETXO - TIK IRTEERAK
10:25
14:25
18:25
Descargar