L`ALCALDESSA ES TRASLLADA A MARIANAO DINS DEL

Anuncio
L’ALCALDESSA ES TRASLLADA A MARIANAO
DINS DEL PROJECTE L’ALCALDIA ALS BARRIS
LA ALCALDESA SE TRASLADA A MARIANAO
DENTRO DEL PROYECTO LA ALCALDÍA EN LOS BARRIOS
Els dies 14, 15 i 16 d’octubre l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, traslladarà la seva activitat al barri
de Marianao.
Los días 14, 15 y 16 de octubre la alcaldesa,
Lluïsa Moret, trasladará su actividad al barrio de
Marianao.
D’aquesta manera, l’Ajuntament posa en marxa la iniciativa L’Alcaldia als barris, que s’està desenvolupant per tots els barris de la ciutat,
adreçada a tenir un contacte més proper amb la
ciutadania.
De esta manera, el Ayuntamiento está en marcha la iniciativa La Alcaldía en los barrios, que
se está desarrollando por todos los barrios de la
ciudad, dirigida a tener un contacto más próximo
con la ciudadanía.
Durant aquests tres dies l’alcaldessa situarà el
seu despatx al Casal de Marianao. Lluïsa Moret
dedicarà aquest temps a viure el dia a dia del
barri i a conèixer de primera mà les inquietuds
de persones i col·lectius. Al barri tindran lloc les
diferents reunions i compromisos derivats de la
tasca institucional de l’Alcaldia.
Durante estos tres días la alcaldesa situará su
despacho en el Casal de Marianao. Lluïsa Moret
dedicará este tiempo a vivir el día a día del barrio
y a conocer de primera mano las inquietudes de
personas y colectivos. En el barrio tendrán lugar
las diferentes reuniones y compromisos derivados de la tarea institucional de la Alcaldía.
L’alcaldessa també realitzarà durant aquests
dies diverses converses amb grups de veïns
i veïnes del barri. Si voleu participar en alguna
d’aquestes converses, us podeu inscriure per
mitjà de qualsevol d’aquests canals:
Al telèfon 93 654 08 00, al web municipal
www.santboi.cat i a l’aplicació per a mòbils
santboiApp que es pot descarregar a www.
santboiapp.cat.
La alcaldesa también realizará durante estos
días diversas conversaciones con grupos de
vecinos y vecinas del barrio. Si quieren participar
en alguna de estas conversaciones, se pueden
inscribir a través de cualquiera de estos canales:
En el teléfono 93 654 08 00, en la web municipal www.santboi.cat y en la aplicación para
móviles santboiApp que se puede descargar en
www.santboiapp.cat.
L’Alcaldia als barris és una de les primeres 10
mesures que ha pres el govern municipal en
la nova etapa iniciada amb Lluïsa Moret com a
alcaldessa.
La Alcaldía en los barrios es una de las primeras
10 medidas que ha tomado el gobierno municipal en la nueva etapa iniciada con Lluïsa Moret
como alcaldesa.
Sant Boi, octubre de 2014
Descargar