http://www.ceipvendadarabi.es http://www.ceipvendadarabi.es

Anuncio
Benvolguts pares mares i tutors legals dels nostres alumnes.
Aquesta nota és per informar-vos que la web del col·legi està
operativa. En aquest moment totes les seccions funcionen i volem
incentivar la vostra participació.
Com podeu participar?
•
Utilitzant-la fent consultes (menús, preus, recursos,
activitats...)
•
Participar en els blocs que són dins l'apartat “Tauló obert”
•
Podeu aportar recursos que considereu interessants per
compartir-los. I utilitzar els que tenim: Webs infantils,
informació per a pares, recursos educatius,programari, oci...
•
Veure les activitat dels vostres infants i els seus treballs.
Les seccions en les que apareixen fotos dels nens tenen accés
restringit amb contrasenya, que aquest any és: ibara
La nostra web està optimitzada per el navegador FIREFOX, navegador que recomanem.
Atentament.
L'equip docent i professional del CEIP Vénda d'Arabí.
http://www.ceipvendadarabi.es
Queridos padres madres y tutores legales de nuestros alumnos.
Esta nota es para informaros que la web del colegio está operativa.
En este momento todas las secciones funcionan y queremos incentivar vuestra
participación.
¿Cómo podéis participar?
- Utilizándola haciendo consultas (menús, precios, recursos, actividades …)
- Participar en los blogs que están dentro del apartado "Tablón abierto"
- Podéis aportar recursos que consideráis interesantes para compartirlos. Y
utilizar los que tenemos: Webs infantiles, información para padres, recursos
educativos,programas, ocio ...
- Ver las actividad de vuestros niños y sus trabajos.
Las secciones en las que aparecen fotos de los niños tienen acceso
restringido con contraseña, que este año es: ibara
Nuestra web está optimizada por el navegador FIREFOX, navegador que
recomendamos.
Atentamente.
El equipo docente y profesional del CEIP Vénda d'Arabí.
http://www.ceipvendadarabi.es
Descargar