Descripció - Ajuntament de L`Escala

Anuncio
MAC EMPÚRIES EXPOSICIONS
mac.cat
Les darreres hores
de Pompeia
i Herculà.
Las últimas horas
de Pompeya y Herculano.
The last hours of
Pompeii and Herculaneum.
Museu d’Arqueologia
de Catalunya - Empúries
del 30.06.2012 al 09.09.2012
El passat vist amb els ulls del futur.
Viu un sorprenent viatge al passat..
El pasado visto con los ojos del futuro.
Vive un viaje sorprendente el pasado.
The past viewed with the eyes of the future.
Live a surprising trip to the past.
CATALUNYA, TERRITORI ARQUEOLÒGIC
MAC EMPÚRIES EXPOSICIONS
mac.cat
Som al 24 d’agost del 79 dC. El Vesuvi s’està despertant, però ningú
recorda la darrera gran erupció. Per als habitants de la zona el Vesuvi és
només “la muntanya”.
Què van viure els habitants d’aquelles ciutats quan la fúria del volcà els
va caure a sobre?
Plini el Jove ho va explicar i, ara, ho podeu reviure gràcies a reconstruccions, efectes multisensorials, interfícies virtuals, hologrames, interactius i
una projecció 3D única al món amb so tridimensional i efectes especials.
24 de agosto del 79 d.C. Desde hace años, el Vesubio da señales de
movimiento. Se está despertando, pero nadie conserva en la memoria la
última gran erupción. Para los habitantes de la zona, el Vesubio era sólo
“la montaña”.
¿Qué vivieron los habitantes de aquellas ciudades cuando la violencia del
volcán se abatió sobre ellas?
Plinio el Joven lo contó, y ahora vosotros lo podéis revivir a través de reconstrucciones, efectos multisensoriales, interficies virtuales, hologramas,
sistemas interactivos y una proyección 3D única en el mundo con sonido
tridimensional y efectos especiales.
It’s August 24th, 79 AD. The Vesuvius is waking up, but nobody remembers
the last great eruption. For the citizens, the Vesuvius is just “the mountain”.
What did the inhabitants of those unfortunate cities live when the volcano
hit them?
Pliny the Younger described it, so you can now relive it, through scenographic reconstructions, multisensorial effects, virtual interfaces, holograms, interactive systems and a unique 3D film with tridimensional sound
and special effects.
PREUS - PRECIOS - PRICES
3,00 €
Tarifa regular / Regular fare
1,50 €
+65 anys / años / years old
7
16 anys / años / years old
0€
Discapacitats / Discapacitados / Handicapped
ICCOM
Guies oficials turisme / Guías oficiales turismo / Tourist official guides
Museu d’Arqueologia de Catalunya
L’Escala - EMPÚRIES - Tel: 972770208
[email protected] - www.mac.cat
Descargar