manuel maría - Seminariogalan.org

Anuncio
MANUEL MARÍA
CUESTIONARIO
LETRAS GALEGAS
17 DE MAIO DE 2016
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
1
Letras Galegas, 2016
MANUEL MARÍA
0
O DÍA DAS LETRAS GALEGAS FOI INSTITUÍDO POLA REAL ACADEMIA GALEGA NO
ANO 1963 EN CONMEMORACIÓN DO CENTENARIO DA PUBLICACIÓN DO LIBRO
«CANTARES GALLEGOS» DE ROSALÍA DE CASTRO.
1.- Quen instituíu o Día das Letras Galegas?
2.- Que se conmemorou no ano 1963?
1
ESTE ANO ADÍCASE O DÍA DAS LETRAS AO LUGUÉS MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ
TEIXEIRO, AUTOR GALEGO CUNHA GRAN PRODUCIÓN LITERARIA, TANTO EN PROSA COMO EN VERSO E UN GRAN ACTIVISMO CULTURAL A FAVOR DA LINGUA GALEGA.
3.- A quen se adica o Día das Letras Galegas de 2016?
4.- En que provincia naceu Manuel María?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
2
2
MANUEL MARÍA NACEU EN OUTEIRO DE REI, LUGO, O 6 DE OUTUBRO DE 1929.
ERA FILLO DE DOUS LABREGOS: ANTONIO FERNÁNDEZ E PASTORA TEIXEIRO, QUE
AÍNDA TERÍAN TRES FILLOS MÁIS: XOSÉ MARÍA, ANTÓN MARÍA E XESÚS MARÍA.
5.- Cal é a data de nacemento de Manuel
María?
6.- Como se chamaban os seus pais?
3
ANTONIO FERNÁNDEZ, PAI DE MANUEL MARÍA, EXERCEU DE ALCALDE DE OUTEIRO
DE REI NOS ANOS DA GUERRA CIVIL E NA POSGUERRA, ATA O ANO 1943, UNS MESES ANTES DA SÚA MORTE.
7.- Que cargo ocupou o pai de Manuel María en Outeiro de Rei?
8.- En que período?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
3
4
OS SEUS PRIMEIROS ESTUDOS REALÍZAOS NA ESCOLA DE OUTEIRO DE REI E NA
LOCALIDADE VECIÑA DE RÁBADE. É NA ESCOLA DESTA VILA ONDE DESCOBRE A
LITERATURA GALEGA. O MESTRE ADICABA AS TARDES DOS SÁBADOS Á LECTURA
DE POEMAS E CONTOS EN GALEGO.
9.- En que escolas fixo os estudos de primaria?
10.- Que facían na escola de Rábade os
sábados á tarde?
5
OS INICIOS DOS ESTUDOS DE BACHARELATO EN LUGO COINCIDEN COA MORTE DO
PAI.
DO CUSTE DA ESTANCIA FAISE CARGO O SEU TÍO CREGO, DON XOSÉ, QUE O METE
INTERNO DURANTE UN ANO NA ACADEMIA GALICIA, DIRIXIDA POLOS IRMÁNS MARISTAS.
11.- Onde estudou bacharelato?
12.- Quen lle pagou os seus estudos?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
4
6
NO ANO 1949 MANUEL MARÍA INTERVÉN COMO CONFERENCIANTE NO CÍRCULO DAS
ARTES DE LUGO. ESTE MESMO ANO EDITA, COA AXUDA DUN AMIGO, A REVISTA XISTRAL, ADEMAIS DE REMATAR O SEU PRIMEIRO LIBRO DE POEMAS «MUIÑEIRO DE
BRÉTEMAS».
13.- En que sociedade luguesa comezou a
dar conferencias?
14.- Que revista editou en Lugo en 1949?
7
DURANTE A SÚA ESTANCIA EN LUGO COÑECE A UXÍO NOVONEYRA, CO QUE COMPARTE ESTUDOS E PROXECTOS LITERARIOS E CO QUE MANTERÁ UNHA GRAN
AMIZADE DURANTE TODA A SÚA VIDA. OS DOUS FORMARÁN PARTE DA TERTULIA
LITERARIA DO CAFÉ MÉNDEZ NÚÑEZ, DE LUGO.
15.- A que escritor coñeceu en Lugo?
16.- A que tertulia literaria acudían os dous?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
5
8
EN 1950 PUBLICA «MUIÑEIRO DE BRÉTEMAS», O SEU PRIMEIRO LIBRO DE POEMAS.
CON ESTE LIBRO MANUEL MARÍA CONVERTEUSE NO POETA MÁIS NOVO QUE
PUBLICABA EN GALEGO NA POSGUERRA.
17.- Cal foi o seu primeiro libro editado?
18.- En que ano se publicou?
9
EN SANTIAGO, DURANTE A REALIZACIÓN DO SEU SERVIZO MILITAR, ACUDE Á TERTULIA DO CAFÉ «ESPAÑOL» EN COMPAÑÍA DE UXÍO NOVONEYRA, QUE TAMÉN
FACÍA O SERVIZO MILITAR. NO «ESPAÑOL» ENTRA EN CONTACTO CON OTERO
PEDRAIO, RAMÓN PIÑEIRO, SABELL, MASIDE...
19.- A que tertulia acudía en Santiago?
20.- A que intelectuais galegos coñeceu durante a súa estadía en Santiago?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
6
10
VOLTA A LUGO E, DESPOIS DE TRABALLAR BREVEMENTE EN RADIO LUGO, APROBA OS EXAMES PARA PROCURADOR DOS TRIBUNAIS, ESCOLLENDO MONFORTE
DE LEMOS PARA COMEZAR A EXERCER A SÚA PROFESIÓN.
21.- Que exames aprobou despois da súa
volta a Lugo?
22.- En que localidade luguesa comezou a
exercer a súa profesión?
11
EN 1959 CASA CON SALETA GOY NA CAPELA DO PERPETUO SOCORRO DA IGREXA
DA MILAGROSA, EN LUGO, NUNHA CERIMONIA ÍNTIMA CELEBRADA ÁS OITO DA
MAÑÁ.
23.- Con quen casou Manuel María?
24.- A que hora foi a cerimonia da voda?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
7
12
EN MONFORTE MANUEL MARÍA DÁ CLASES DE LITERATURA NA ACADEMIA BALMES AO TEMPO QUE TRABALLA NA EMISORA DE RADIO NUNHA SECCIÓN SEMANAL DE TEMÁTICA LOCAL E ESCRIBE COLABORACIÓNS XORNALÍSTICAS.
25.- En que academia deu clases?
26.- Que outros traballos realizou?
13
MANUEL MARÍA, MILITANTE NACIONALISTA GALEGO, ESTIVO IMPLICADO EN NUMEROSOS MOVEMENTOS REIVINDICATIVOS DE LABREGOS, DE ESTUDANTES, DE ENSINANTES E DE OBREIROS, COLABORANDO CON NUMEROSAS ASOCIACIÓNS CULTURAIS GALEGAS E CREANDO OUTRAS NOVAS.
27.- Que tipo de militante era?
28.- Con quen colaboraba Manuel María?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
8
14
EN 1970 MANUEL MARÍA FOI NOMEADO ACADÉMICO «CORRESPONDENTE» DA REAL
ACADEMIA GALEGA. CINCO ANOS DESPOIS, POR CARTA PUBLICADA NA PRENSA,
RENUNCIA A ESE POSTO, DISCONFORME COA POLÍTICA CULTURAL QUE ESA INSTITUCIÓN ESTABA A LEVAR A CABO.
29.- Que foi nomeado Manuel María en
1970?
30.- Por que renunciou a ese posto?
15
NAS PRIMEIRAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS DEMOCRÁTICAS, EN 1979, MANUEL MARÍA
PRESENTOUSE COMO CABEZA DUNHA CANDIDATURA NACIONALISTA (BN-PG), CHEGANDO A SER CONCELLEIRO E PASANDO A FORMAR PARTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MONFORTE.
31.- Que candidatura encabezaba Manuel
María nas eleccións de 1979?
32.- Que acta acadou nestas eleccións?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
9
16
EN SETEMBRO DE 1970, MANUEL MARÍA E SALETA ABREN EN MONFORTE A LIBRARÍA XISTRAL, ADICADA AO LIBRO GALEGO, ASÍ COMO Á VENDA DE DISCOS E CERÁMICA DE SARGADELOS.
A LIBRARÍA SERVIRÁ COMO LUGAR DUNHA TERTULIA LITERARIA E POLÍTICA.
33.- Que libraría abriron Manuel María e
Saleta en Monforte?
34.- A que se adicaba a libraría Xistral?
17
NO ANO 2003, CON 73 ANOS DE IDADE, INGRESOU NA REAL ACADEMIA GALEGA
COMO MEMBRO NUMERARIO. PRONUNCIOU O DISCURSO «A TERRA CHÁ: POESÍA
E PAISAXE» QUE FOI RESPONDIDO POR XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN.
35.- Cal é o título do seu discurso de ingreso na Real Academia Galega?
36.- Quen lle respondeu ao discurso?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
10
18
MANUEL MARÍA FALECEU NA CORUÑA, CIDADE Á QUE SE TRASLADARA DESPOIS
DA SÚA XUBILACIÓN, UN 8 DE SETEMBRO DE 2004. OS SEUS RESTOS REPOUSAN
NO CEMITERIO DE SANTA ISABEL NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI.
37.- En que cidade faleceu Manuel María?
38.- En que data?
39.- Onde repousan os seus restos?
40.- En que concello?
CUESTIONARIO MANUEL MARÍA
11
Descargar