Ahir dimarts 18 es va reunir l`Òrgan de Negociació del PDI i

Anuncio
Companyes i companys:
Ahir dimarts 18 es va reunir l'Òrgan de Negociació del PDI i, després de mesos de debat, es va arribar a
un primer acord sobre el Pla Concilia, similar al que es va signar per al PAS fa uns mesos, on es pretén
compatibilitzar la vida familiar, personal i laboral, ajustant-se a les especials característiques del PDI.
Estem a l'espera que Rectorat envie la versió definitiva per a la seua revisió final i, si tot està conforme
als acords pactats, signar-lo en breu.
Una salutació sindical.
Compañeras y compañeros:
Ayer martes 18 se reunió el Órgano de Negociación del PDI y, tras meses de debate, se llegó a un
primer acuerdo sobre el Plan Concilia, similar al que se firmó para el PAS hace unos meses, donde se
pretende compatibilizar la vida familiar, personal y laboral, ajustándose a las especiales características
del PDI.
Estamos a la espera de que Rectorado envíe la versión definitiva para su revisión final y, si todo está
conforme a los acuerdos pactados, firmarlo en breve.
Un saludo sindical.
Secció Sindical de CC.OO.
Universitat Politècnica de València
http://www.ccoo.upv.es
E-mail: [email protected]
Descargar