confederació general del treball- catalunya

Anuncio
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL- CATALUNYA
Almogàvers 185 1ª planta 08018 BARCELONA
Tel. 934014260 fax 934014111
[email protected]
A PROPÒSIT DE CERTES PROPOSTES DE L’A.E.B.
En la seva novel∙la “1984” George Orwell ensenya un univers sinistrament totalitari on s’imposa un canvi tal de sentit en les paraules, que allò que els mots volen dir no és el que volien dir abans.
Es tracta d’imposar al límit el pensament únic i també el llenguatge únic com eina imprescindible per transformar la realitat global en una sola.
En aquest context és preocupant el què es desprèn de la provocació grollera, en el seu conjunt, que és el text que presenta la AEB com “Propuestas”, on hom pot veure similituds molt properes amb la nova parla orwelliana. El terme recurrent ,ara, és el d’antiguitat vinculat a obsolescència sense cap altre valor.
L’eufemisme , el llenguatge políticament correcte , la neo llengua en definitiva, tendeix a disfressar i tergiversar la veritat dels fets i les actituds només amb l’objectiu , en aquest cas, de precaritzar la immensa majoria en benefici d’uns molt pocs ja sobradament compensats. En suma un exercici de totalitarisme sense pietat.
El concepte d’antiguitat en el món laboral ha estat, i és , sinònim de dedicació, experiència , professionalitat , perfectament acreditada al llarg del temps . I d’aquesta manera l’empresa reconeix en les persones, els serveis prestats al llarg del temps amb un modest import com senyal d’agraïment mai proporcional entre l’entrega mostrada i el magre benefici.
Ara els cadells de la gran patronal bancària ho volen negar i no dubten a entrar en un terreny pantanós i ple de paranys entorn el concepte antiguitat ‐ que desvinculen del de competència professional ‐ justament en un entorn on els principals ascensos sempre són a dit , i on la competència professional cedeix davant altres consideracions més personals.
I una remarca final als autors del pamflet:
Botin (77) González (67) Saenz (67) Martin (62) Fernández Ordóñez (67) són elements perfectament obsolets seguint el seu raonament. Cadells, alerta amb el que dieu, que aquests ni obliden ni perdonen.
SECCIÓ SINDICAL CGT BBVA CATALUNYA. En su novela "1984" Geroge Orwell nos muestra un universo siniestramente totalitario donde se impone un cambio en el sentido de las palabras, de manera que su significado es totalmente diferente al que tenian anteriormente
Se trata de imponer al limite el pensamiento único y tambien el lenguaje único, como herramienta imprescindible para transformar la realidad global en una sola
En este contexto , es preocupante lo que se desprende de la provocación grosera, en su conjunto, que es es el texto de las "propuestas" de la AEB, donde podemos observar similitudes muy proximas con el lenguaje orwelliano. La útilizacón recurrente del término de antiguedad vinculado con al ideas de obsoleto, sin ningún valor
El eufemismo, el lenguaje politicamente correcto, la neo lengua en definitiva, tiende a disfrazar y tergiversar la veracidad de los hechos y de las actitudes, con el objetivo, en este caso, de precarizar a la inmensa mayoria en beneficio de unos pocos, ya sobradamente compensados y suma un ejercicio de totalitarismo sin piedad
El concepto de antigüedad en el mundo laboral, ha estado y es sinónimo de dedicación, experiencia, profesionalidad; perfectamente acreditada con el paso del tiempo. Y de esta forma la empresa reconoce en las personas, los servicios prestados a lo largo de nuestra vida laboral, con un modesto importe como señal de agradecimiento, nunca proporcional entre la entrega mostrada y el magro beneficio.
Ahora los cachorros de la gran patronal bancaria lo quieren negar, y no dudan en introducirse en un terreno pantanoso y lleno de trampas, alrrededor del concepto de antiguedad‐ que desvinculan del de competencia profesional‐ justamente en un entorno donde los principales ascensos son a dedo, y donde la competencia profesional cede ante otras consideraciones más personales.
Un apunte final para los autores de semejante panfleto:
Botin (77), Gónzalez (67), Saez (67) Martin (62) Ferñández Ordóñez (67), són elementos perfectamente obsoletos, si seguimos su razonamiento. Cuidado con lo que decis, cachorros, que estos ni olvidan ni perdonan
Descargar