2 Albufera_CAST

Anuncio
Conéixer per a respectar
Conocer para respetar
Data de declaració de Parc Natural / Fecha
de declaración del Parque Natural:
8 Julio 1986.
Superfície / Superficie:
21.120 ha.
Municipis / Municipios:
Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa,
Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana,
Sueca, Cullera, Algemesí i Albalat de la
Ribera.
Centre d’ Interpretació / Centro
de Interpretación “Racó de
l’Olla”
Disposa d'un centre de recepció de visitants
amb una exposició sobre la recuperació de la
mallada Racó de l`Olla. S'accedix a una torremirador amb vistes panoràmiques del parc. Des
del centre ixen dos itineraris: un accedix a un
observatori d'aus i un altre a les antigues
cavallerisses, on trobem una exposició sobre el
parc i una sala de projeccions. El centre disposa
d'aparcament, amb places reservades per a
persones amb mobilitat reduïda.
El CI Racó de l’Olla està ubicat en una zona de
reserva, per tant si pensa visitar-ho amb un
grup major de 12 persones és imprescindible
reservar amb antelació.
Dispone de un centro de recepción
de visitantes con una exposición sobre
la recuperación de la mallada Racó de
l’Olla. Se accede a una torre-mirador
con vistas panorámicas del parque. Desde
el centro salen dos itinerarios: uno accede a
un observatorio de aves y otro a las antiguas
caballerizas, donde encontramos una
exposición sobre el parque y una sala de
proyecciones.
El centro dispone de aparcamiento, con
plazas reservadas para personas con
movilidad reducida. El CI Racó de l`Olla
está ubicado en una zona de reserva, por
tanto si piensa visitarlo con un grupo
mayor de 12 personas es imprescindible
reservar con antelación.
Recomanacions per al visitant
Recomendaciones para el visitante
Observa els animals sense molestar-los.
Observa a los animales sin molestarlos.
Contempla les plantes sense arrancar-les.
Contempla las plantas sin arrancarlas.
Respecta el camí i atén els senyals.
Respeta el camino y atiende a las señales.
No encengues foc ni fumes, respira aire pur.
No enciendas fuego ni fumes, respira aire puro.
No està permesa l'acampada lliure,
Utilitza els equipaments destinats per a fer-ho.
No está permitida la acampada libre,
Utiliza los equipamientos destinados para ello.
Deixa el lloc més net que quan vas arribar.
Diposita el fem en el contenidor més pròxim.
Deja el lugar más limpio que cuando llegaste.
Deposita la basura en el contenedor mas cercano.
Si teniu una emergència, telefoneu al 112.
En caso de emergencia podéis llamar al 112.
PIC (Punt d’Informació Col.laborador del Parc)
PIC (Punto de Información Colaborador del Parque)
T.I. Valencia Paz: 96 398 64 22
T.I. Alzira: 96 241 95 51
T.I. Cullera Playa: 96 173 15 86
T.I. Valencia Reina: 96 315 39 31
T.I. Sueca: 96 203 91 50
T.I. Cullera: 96 172 09 74
T.I. Algemesí: 96 201 86 30 T.I. Valencia Diputación: 96 351 49 07
T.I. Valencia Joaquin Sorolla: 96 380 36 23
T.I. Valencia Aeropuerto: 96 153 02 29
T.I. Valencia-Ayto.: 963524908
Centre d’Interpretació / Centro de Interpretación “Racó de l’Olla”
Carretera El Palmar s/n
46012 - Valencia
Tel. 96 162 73 45
[email protected]
www.cma.gva.es · www.comunitatvalenciana.com · http://parquesnaturales.gva.es
Valencià
Castellano
Línia fèrrea / linea férrea
Arribar per a conéixer
Llegar para conocer
llímit administratiu
límite administrativo
centre urbà / centro urbano
Com arribar-hi / Cómo llegar
centre d'interpretació / c. interpretación
6
Al Centre d'Interpretació "Racó de L`Olla" del
Parc Natural de l'Albufera, s'accedix des de la
CV-500; aproximadament en el km 10.5,
prendre la desviació al Palmar i a uns 40 m. a
l'esquerra es troba l'aparcament del centre. Des
de l'aparcament ix una senda que porta al centre
de recepció de visitants.
ermita / ermita
museu / museo
mirador / mirador
zona de descans / zona de descanso
pàrquing / parquing
4
llocs d’interés / lugares de interés
6
7
Al Centro de Interpretación “Racó de L`Olla”
del Parc Natural de l’Albufera, se accede
desde la CV-500; aproximadamente en el
kilómetro 10.5, tomar el desvío a El Palmar y a
unos 40 metros a la izquierda se encuentra el
aparcamiento del centro. Desde el
aparcamiento sale una senda que lleva al
centro de recepción de visitantes.
vèrtex geodèsic / vértice geodésico
5
Mar Mediterrani
Mar Mediterránero
1. Museu de l'arròs (Cullera): Exposició permanent sobre el cultiu de l'arròs.
2. Muntanyeta del Sants (Sueca): Àrea recreativa, Ermita dels Sants de la Pedra.
3. Ullal de Baldoví (Sueca): Surgència d'aigua dolça amb observatori d'aus.
4. Muntanyar de la Mona. El Saler (València): Àrea recreativa prop de la platja.
5. Mirador i embarcador de la Gola de Pujol: Punt d'eixida d'albuferencs.
6. Mirador de la platja de L`Arbre del Gos (Pinedo): Observació de dunes.
7. Centre d´Interpretació Tancat de la Pipa.
Itineraris "Passejant per la Devesa": 6 itineraris temàtics municipals.
Rutes interpretatives del parc: Amb estes rutes podem conéixer els
diferents ambients i valors del parc. Senyalitzades per colors.
1.Museo del arroz (Cullera): Exposición permanente sobre el cultivo del arroz.
2. Muntanyeta del Sants (Sueca): Área recreativa, Ermita dels Sants de la Pedra.
3. Ullal de Baldoví (Sueca): Surgencia de agua dulce con observatorio de aves.
4. Muntanyar de la Mona. El Saler (Valencia): Área recreativa cerca de la playa.
5. Mirador y embarcadero de la Gola de Pujol: Punto de salida de albuferencs.
6. Mirador de la platja de L`Arbre del Gos (Pinedo): Observación de dunas.
7. Centro de Interpretación Tancat de la Pipa.
Itinerarios ”Paseando por la Devesa”: 6 itinerarios temáticos municipales.
Rutas interpretativas del parque: Con estas rutas podemos conocer los
diferentes ambientes y valores del parque. Señalizadas por colores.
disseny y fotografies: benjamín albiach galán - Impressió: Gráficas Falcón
Llocs d’ interés / Lugares de interés
3
2
Horari visites
Horario visitas
Centre d’Interpretació
Centro de Interpretación
96 162 73 45
Per a més informació i horaris de
visita / Para más información y
horarios de visita:
http://parquesnaturales.gva.es
1
Descargar