d`ordre del sr

Anuncio
AJUNTAMENT DEL PUIG (VALENCIA)
BAN
PER ORDRE DEL SR. ALCALDE ES FA SABER:
L' associació d' ames de casa comunica que el berenar de demà Dimarts, serà en La
Camara.
BANDO
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE SE HACE SABER:
La asociación de amas de casa comunica que la merienda de mañana Martes, será en La
Camara.
El Puig , 2 de novembre de 2009.
EL ALCALDE
Fdo. Jose Miguel Tolosa Peiro
Descargar