CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 100 PLACES D`AGENT

Anuncio
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 100 PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA
URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE
El Tribunal qualificador del procés de referència, reunit en sessió de data 6 d’agost informa
que:
-
D’acord amb l’exposat a l’apartat 8.6 de les bases de la convocatòria, realitzaran la 6a
prova (proves mèdiques) les 100 persones aspirants que, havent superat les cinc
proves anteriors tinguin millor puntuació total en el sumatori de la primera, segona i
quarta proves (les proves tercera i cinquena són d’apte/a - no apte/a).
-
Feta l’ordenació (de major a menor puntuació) de la totalitat de persones aspirants que
han superat les cinc primeres proves del procés, la nota que es situa en la posició 100
(posició de tall) és la de 20,31 punts.
-
Atenent al mateix apartat, on es contempla la possibilitat de convocar a les proves
mèdiques a més persones aspirants amb puntuacions immediatament inferiors, que
quedarien en situació de reserva per si es produís alguna baixa o desqualificació, el
Tribunal qualificador ha decidit citar les 115 persones aspirants amb millor puntuació.
-
Tot seguit s’exposa, per ordre de puntuació i un cop aplicats el criteris de desempats
exposat a les bases de la convocatòria, la relació de totes les persones aspirants que
queden convocades per a la sisena prova, destacant amb ombrejat les 100 persones
aspirants millor classificades.
COGNOMS - NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ROMAN PESQUERA, CRISTIAN
VELEZ MORENTE, ADRIAN
DIAZ DIAZ, FRANCISCO
LOPEZ GOMEZ, JUAN MANUEL
LOPEZ ANDEL, DAVID
REBOLLO CASTILLO, JORDI
CARNE GASA, XAVIER
JEREZ NAVARRO, VICTOR
LUNA DUQUE, OSCAR
GARCIA GUIJARRO, ANGEL
SALAMANCA PORTILLO, DANIEL
TENES MOYA, MARC
CABELLO FERNANDEZ, JORGE
PUIG RAHOU, ANA
FARRE AÑO, JAIME
GONZALEZ FUENTES, ANTONIO
RUZ TORRES, JUAN CARLOS
DOMINGUEZ FRANQUET, JOSEP FRAN
ALCAIDE OLIVERAS, ALBERT
PUNTUACIÓ
25,47
23,60
23,31
23,19
22,94
22,77
22,76
22,61
22,59
22,49
22,48
22,32
22,31
22,21
22,13
22,12
22,08
22,03
21,99
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
COGNOMS - NOM
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
MONTOYA SERRANO, JUAN
ROBLES TORRES, ERNESTO
QUEIJA LOPEZ, ARNAU
MORENO RIBERA, ALBERTO
LOZANO AMBROS, VICTOR
RAMOS BARROSO, MIGUEL ANG
SANCHEZ NUÑEZ, VICTORIA
TORRES ALVAREZ, JONATAN
POZO MARTINEZ, XENIA
GOMEZ PLANELLES, ANGEL
MARCET TORNER, RAMON
ANTONOV TORRAS, IRINA
TORREJON SAEZ, DIEGO
CORADA SOUTO, JUAN CARLOS
GARCIA BLANCO, XAVIER
BUIL FERRERO, MIGUEL
ESPINOSA MAROÑO, VICTOR
MARTIN SANCHEZ, IRIS
BARO FERNANDEZ, ELISABET
ADILLO CARA, OMAR
GIL FERNANDEZ, JOEL
LLANSANA RIBA, JORDI
ALVAREZ DE LA CRUZ, VICTOR
COMA HOSPITALIER, GUILLEM LL
ALZUETA SANCHEZ, JORDI
SANCHEZ GUARDIA, RAUL
ESTEVE ESTEVE, SANDRA
GARCIA ABIAN, JORGE
TEIJEIRO LIEBANA, OSCAR
CARRETE GOMEZ, DAVID
MOYA TORRES, ANGEL FELIX
MARCO SEGURA, RUBEN
MONROS DEL RIO, RICARD
CLARAVALLS PEREZ, ALBERT
MILENA OLLE, JORGE
PEREZ BRU, JORDI
PUIG DE SANNICOLAS, XAVIER
ALEJOS FERREIRA, FERNANDO
DALMAU CARLES, ROGER
GARCIA GARCIA, SONIA
ORTEGA CAPILLA, DANIEL
JIMENEZ GONZALEZ, RAQUEL
PUNTUACIÓ
21,99
21,71
21,67
21,65
21,61
21,60
21,58
21,53
21,48
21,47
21,42
21,41
21,41
21,40
21,40
21,33
21,28
21,28
21,25
21,23
21,23
21,15
21,14
21,13
21,12
21,12
21,09
21,09
21,09
21,07
21,07
21,05
20,97
20,93
20,93
20,88
20,88
20,87
20,85
20,84
20,83
20,81
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
COGNOMS - NOM
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
PASTOR BARTOLI, RAUL
PONS RUIZ, JAUME
FERNANDEZ FERNANDEZ, ISMAEL
MENDIETA COLMENERO, JAVIER
GARRIDO FLORES, ANTONIO
MUÑOZ CIFUENTES, DAVID
SEGOVIA VIZUETE, DANIEL
ALAPONT FONFRIA, CARLES
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LYDIA
ARAUZ SANTIAGO, NOEMI
GARCIA CASQUERO, DAVID
ARPI LLUCIA, PAU
ORTEGA COSCULLUELA, SABINA
ALIMBAU LOPEZ, ADRIA
RUIZ CAÑAMERO, ALBA
MORAN TOMALA, JENNIFFER
CLEMENTE MARIN, JOSE LUIS
DE LA ROSA ROJANO, DAVID
RODRIGUEZ LOZANO, ALEXANDER
SANCHEZ RIVAS, ALBERTO
BLANCO ARDANUY, IBAN
ACEVEDO DUDLEY, AINARA ANDREA
MARTI VARELA, DANIEL
PEREZ RUIZ, DAVID
DE LA HIGUERA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER
MEDINA FARIÑA, DANIEL
TRESENTS RAMIA, GERARD
CARRILLO ROMERA, ALBA
GUERRERO GALIANA, LAURA
MARQUEZ NOVO, IVAN
GARCIA DARNACULLETA, XAVIER
FRAGA VOZMEDIANO, DANIEL
BOFILL MOMBRU, POL
VALENZUELA MORENO, LUIS
ARJONA MEJIAS, FRANCISCO
GOMEZ RUBIO, FERNANDO
GARCIA CAÑET, MIQUEL
BELMONTE CASTAÑO, JOAQUIN CR
RUFINO ALCALDE, JOSE MARIA
GARCIA SERRANO, JOSE ANTONIO
MOLINA GARCIA, JAVIER JOSE
OCETE CLAVIJO, SERGIO
PUNTUACIÓ
20,81
20,81
20,80
20,80
20,79
20,77
20,76
20,75
20,75
20,73
20,69
20,68
20,66
20,63
20,63
20,60
20,59
20,59
20,57
20,56
20,55
20,53
20,53
20,52
20,51
20,49
20,45
20,44
20,43
20,43
20,41
20,39
20,37
20,37
20,35
20,35
20,33
20,31
20,31
20,27
20,27
20,25
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
COGNOMS - NOM
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
SANCHEZ IBERN, ERIC
FERNANDEZ FLORES, DANIEL
GINES GUINOVART, VICTOR ALFONSO
SERRA NOGALES, SENEN
SOJO VEGA, ALEJANDRO
PELEGRINA FERNANDEZ, CRISTINA
CARDETE MERCHANTE, MIGUEL ANGEL
IZQUIERDO RUBIO, SILVIA
VILLAR BAUTISTA, BORJA
MARTINEZ PARES, MARIA
HIERRO FAURA, CAMILO
RAMOS CARMONA, DANIEL
Diana Fernández Gómez
Secretària del Tribunal qualificador
Barcelona, 7 d’agost de 2015
PUNTUACIÓ
20,25
20,23
20,23
20,23
20,23
20,21
20,20
20,20
20,20
20,16
20,13
20,13
Descargar