Créixer segurs i estimats - Inscripció

Anuncio
XERRADA PER LES FAMÍLIES
CRÈIXER SEGURS I ESTIMATS
MIQUEL GARCIA TORRALBO
NEUROPSICOPEDAGOG
DIA: DIMECRES 13 DE MAIG
HORA:19:00
LLOC: EDIFICI DE PRIMÀRIA
DEL COSTA I LLOBERA
Les persones interessades ens hauríeu de fer arribar la inscripió abans del dia 12, per trobar una
espai adequat i poder preveure el servei de guarderia.
INSCRIPCIÓ:
Per facilitar l'organització dels espais i del servei de guarderia, heu de fer-nos arribar la inscripció abans del
DIMARTS 12 DE MAIG.
Ho podeu fer mitjançant les coordinadores d’act (Marga i Montse) o per correu electrónic.
Aquesta inscripció ens facilitarà la tasca d’organització i de preparació dels espais.
Nom família:__________________________________________________________
Nombre d’adults ______________________________________________________
Utilitzareu el servei de guarderia ? SI __ NO __
Nombre d’infants ______ Edats _______________
www.amipacpcostaillobera.cat
[email protected]
670689609 (Marga)
Descargar