Geometría plana y de volumen

Anuncio
FIGURA
Quadrat
Rectangle
Triangle
Trapezi
Pemtagon
Hexagon
Rombe
Cercle
Sector Circular
Corona Circular
EXEMP AREA
S= L2
S=b·h
S=b·h/2
S=B1 ·B2 / 2 · h
S=p·a/2
S=p·a/2
S=D1 ·D2 / 2
S=Ï Â· r2
S=Ï Â· r2
·nº/360º
S=Ï Â· (R12 ·R22
)
VOCAVULARI
L=Costat
B=Base
H=alçada
B1 = Base gran
B2 = Base petita
P =perimetre
A=apotema
D1 =diagonal gran
D2 =diagonal petita
Ï =PI
R= radi
Nº= nº Graus
R1 = Radi gran
R2 =Radi petit
Circumferencia
L= 2Ï Â· r
L= longitut
NOTA
La circunferencia te
Longitut i el cercle te
Superficie.
RECORDA
Ï = 3.14
FIGURA DIBUIX
Cub
Octaedre
Prisma
A LATERAL
Al=4l2
Al=2ac+ 2cb
Al= Pb·h
A TOTAL
At=6l2
At=2ac+2cb+2bc
At=Al·2ab
VOLUM
VOCAVULARI
V= a3
Al= Area lateral
V=a·b·c
At= Area total
V= ab.h
V=Volum
1
L=costat
A=Aresta
A,B,C=dimensions
PB=perimetre Base
AB=area base
Piramide
Al=Pb·Ap/2
At= Al+Ab
Cilindre
Al=2Ï Rg
At=Al+2 AB
Con
Al=Ï Rg
At=Al+AB
Esfera
At=4Ï r2
V= Ab·h/3
AP=apotema
piramide
V=Ï 3 r2
· h
R=radi
V=Ï 3 r2
G=generatriu
· h/3
V=4/3Ï r3
2
Descargar