Foment de l'emprenedoria a ESO i Batxillerat (pdf)

Anuncio
FOMENT EMPRENEDORIA ESO I
BATXILLERAT
IES EUGENI D’ORS – SEMINARI D’ECONOMIA
El present document especifica les accions que es porten a terme al Institut Eugeni
d’Ors per fomentar l’iniciativa, l’autonomia i l’esperit emprenedor i apropar el món
de l’empresa a l’alumnat del nostre centre.
FOMENT
EMPRENEDORIA
ESO I
BATXILLERAT
ACCIONS
QUE ES
PORTEN A
TERME

PARTICIPACIÓ EN
EL TALLER
CREAJOVE

SIMLUACIÓ
EMPRESARIAL
YOUNG BUSINES
TALENTS

XERRADA ESCOLA
I EMPRESA
IES EUGENI D’ORS – SEMINARI
D’ECONOMIA
PARTICIPACIÓ EN EL TALLER CREAJOVE
És un programa anual creat el 2003 que té com objectiu incentivar la
cultura emprenedora entre els joves de la comarca.
No pretén tant la generació immediata de noves empreses sinó
despertar entre el col·lectiu jove la creativitat, la iniciativa i la
innovació. Aquestes característiques són essencials per a la creació
d’empreses, però també són atributs d’altíssim valor per als
professionals de futur.
El CREAJOVE contempla tres accions tres accions:

ACCIÓ 1: Taller 1: Taller CREAJOVE
L’equip tècnic del Centre Àgora es desplaça a cadascun dels centres
que ho sol·licitin per tal de realitzar el taller, la durada és de dues
hores, i es basa en la realització d’una dinàmica grupal i la
presentació de les bases del concurs.

ACCIÓ 2: Concurs 2: Concurs CREAJOVE
L’objectiu és premiar la creativitat i la iniciativa emprenedora dels
joves de la comarca menors de 30 anys.
Hi ha dues categories del concurs:
- Premi al millor projecte empresarial.
1
- Premi a la idea més creativa s creativa (reservat a alumnes de secundària).

ACCIÓ 3: Jornada 3: Jornada CREAJOVE
S’hi desenvolupen ponències i altres activitats relacionades amb la creació d’empreses, tant des de
la vessant de la idea de negoci, com des de la personalitat de l’emprenedor. Té lloc el lliurament de
Premis del Concurs.
SIMULACIÓ EMPRESARIAL YOUNG BUSINES TALENTS
YBT és un simulador empresarial que ha creat l’empresa de negocis ESIC amb NIVEA i que permet
als i les alumnes participar en una competició a nivell regional, nacional i internacional com a
responsables d’una empresa “simulada”.
Els participants han d’incloure decisions en els quatre àmbits funcionals de l’empresa: producció,
màrqueting, recursos humans i finances a partir de l’anàlisi dels mercats i dels seus recursos
disponibles, a continuació observen els resultats i modifiquen les decisions per a la propera fase.
D’aquest mode es treballa el cicle d’aprenentatge: antecedents, acció, resultats; propiciant el
desenvolupament d’habilitats associades a l’esperit emprenedor, com la flexibilitat, el treball en
grup, el lideratge o la capacitat d’anàlisi.
XERRADA ESCOLA I EMPRESA
A través del Programa `Escola i Empresa’ es vol aconseguir que els estudiants tinguin contacte amb
una persona que representa el món de l’empresa i que els explicarà la seva vivència. L’objectiu és
que aquesta vivència representi un impacte positiu que ajudi els estudiants a visualitzar aspectes de
la vida a l’empresa i del seu paper en la societat des d’una perspectiva diferent a l’habitual.
El contingut fonamental és una xerrada impartida per un empresari o directiu de primer nivell d’una
empresa catalana o implantada a Catalunya. La xerrada no demana un coneixement previ ni
preparació, però exigeix una actitud activa dels estudiants, ja que es planteja en tot moment com un
diàleg entre el o la ponent i els alumnes.
2
Descargar