Durada i ritme

Anuncio
La durada I el ritme
L'altura dels sons es reflectéis en l'ordenació de les notes musicals i que formen, tot seguint unes normes, una
melodía. Aquestes notes es combinen amb unes llargades, per donar així un ritme al fragment.
El ragtime és una peça per piano. Es requereixun nivell tècnic alt per poder interpretar−lo. Generalment els
pianistes i compositors que es dedicaven a aquest gènere tenien una formació clásica occidental i coneixien els
pianistes occidentals contemporanis. No és estrany que Debussy, Stravinski o Ravel s'interessesin d'una forma
apasionada pel jazz i, en el seu començament, pel ragtime.
El ritme
És l'element més antic de la música. L'home primitiu l'utilitzava per comunicar−se o per coordinar l'esforç
d'uns quants homes (arrossegar un gran pes, remar etc.)
1
Descargar