D’on venim i cap a on anem? El començament de la vida mental

Anuncio
Seminaris de la SEP
Curs 2015-2016
Desenvolupament mental en la infància
D’on venim i cap a on anem?
El començament de la vida mental
Directora: Carme Miranda
Carme Miranda. Psicoanalista titular amb funcions didàctiques de la SEP-IPA. Directora de seminaris de formació
de l’IPB. Analista i supervisora de tractaments de nens i adolescents. Ha participat activament durant molts anys
assessorant i col·laborant en institucions d’ensenyament infantil i juvenil.
Descripció i continguts: A partir de les aportacions teòriques i pràctiques de la directora del seminari i dels
assistents, tractarem d’explorar, investigar i entendre els nadons partint d’on procedim i dels miler o milions
d’anys, segons es miri, que hem trigat per arribar a l’home d’avui. Per això parlarem de la fantasia del fill, de la
funció dels pares i de l’espai que cada un d’ells necessita: nens, mare, pare, pel seu equilibri emocional.
Tractarem des del desenvolupament evolutiu dels primers anys de vida fins l’entrada a l’escola, el parvulari, als
tres anys.
A qui va adreçat: Psicòlegs, psiquiatres, mestres i professionals interessats en la infància i l’atenció precoç.
Inici:
Final:
Horari:
Dates:
Hores:
Preu:
6 d’octubre de 2015
5 d’abril de 2016
1r i 3r dimarts, de 21h a 22:30h
06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, 19/01, 02/02, 16/02, 01/13, 15/13, 05/04
18
306 €
Descargar