Quadern per a casa en pdf

Anuncio
Projecte Educatiu Can Tomeu
Quadern per a casa
Horts ecològics urbans
Can Tomeu
Quadern per a casa
Nom:.....................................................
-1-
Projecte Educatiu Can Tomeu
Quadern per a casa
Activitat 1.
Fes un dibuix / plànol de la casa de Can Tomeu:
Activitat 2. Dissenya un hort a la teva casa, (lloc, distribució,
orientació, tipus de contenidors,...)
-2-
Projecte Educatiu Can Tomeu
Quadern per a casa
Activitat 3. Elabora un menú setmanal de dieta sana per a tota la
família
Dinar
Sopar
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Activitat 4. Explica per què pensau que és important consumir
productes ecològics
-3-
Projecte Educatiu Can Tomeu
Quadern per a casa
Activitat 5. Donau-nos la vostra opinió
T’ha agradat la casa de Can
Tomeu.
T’ha agradat la finca de Can
Tomeu.
Has après conceptes nous sobre
agricultura ecològica
Has après els diferents grups de
famílies i espècies vegetals
Has après com realitzar un hort
ecològic.
Has
après
com
realitzar
compostatge a la teva casa
T’ha agradat el/la monitor/a de
l’activitat
*** Marca amb una creu la cara que consideres més adient.
Entrega aquest full una vegada complimentat al professor/a
Projecte elaborat per:
GEN. Secció Insular del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa
l’associació ecologista de les Balears. Entitat declarada
d’Utilitat Pública
Projecte coordinat i supervisat per:
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Joventut
-4-
Descargar