BERDINTASUNA SORTZEN DENBORAREN GENERANDO IGUALDAD A TRAVÉS DE LOS ERABILERAREN BIDEZ

Anuncio
BERDINTASUNA SORTZEN DENBORAREN
ERABILERAREN BIDEZ hitzaldi eztabaida.
GENERANDO IGUALDAD A TRAVÉS DE LOS
USOS DEL TIEMPO
2010eko maiatzaren 10a.
10 de mayo de 2010.
18:30. Mintegiaren hasiera ofiziala, Legebiltzarreko
lehen lehendakariordearen, Blanca Roncal andrea,
eta Emakundeko zuzendariaren eskutik.
18:30. Apertura oficial del seminario, a cargo de la
vicepresidenta primera del Parlamento Vasco, Dña.
Blanca Roncal, y la directora de Emakunde.
18:40. Teresa Torns, Bartzelonako Unibertsitateko
irakaslearen hitzaldia.
18:40. Ponencia de Teresa Torns, profesora de la
Universidad de Barcelona.
- Emakumeek eta gizonezkoek denbora era
desberdinean erabiltzea.
- Diferentes usos del tiempo por parte de mujeres y
hombres.
- Sexuen araberako lan-banaketa eta horren
ondorioa denboraren erabileran eta berdintasuna
lortzeko helburuan.
- División sexual del trabajo y su impacto en los usos
del tiempo y en el objetivo de la igualdad.
- Hainbat esparrutako denbora (pertsonala, soziala,
familiakoa eta lanekoa) era arrazionalean eta
berdintasunean banatzeko alternatiba nagusiak
- Principales alternativas para un uso racional e
igualitario entre los tiempos personal, social,
familiar y laboral.
19:30. Talde politiko parlamentarioen arteko
eztabaida.
Ricardo Gatzagaetxebarria (Euzko Abertzaleak)
Bixen Itxaso (Euskal Sozialistak)
Dani Maeztu (Aralar)
Gorka Maneiro (UpyD)
19:30. Debate entre los grupos políticos
parlamentarios.
Ricardo Gatzagaetxebarria (Nacionalistas Vascos)
Bixen Itxaso (Socialistas Vascos)
Dani Maeztu (Aralar)
Gorka Maneiro (UpyD)
Moderatzailea: Estibaliz Ruiz de Azua
(EITBko Teleberriko aurkezlea).
Dinamizadora: Estibaliz Ruiz de Azua
(presentadora del Teleberri de EITB).
21:00. Amaiera
21:00. Fin del seminario.
Miramar jauregia, Donostia.
Palacio de Miramar, Donostia-San Sebastián.
Descargar