AIXI COM CELL QUI EN LO SOMNI'S DELITA
1
2
Aixi com cell qui en lo somni.s delita
Principalment cal destacar que Ausias March, autor d'aquest poema, trenca una mica l'estructura de la poesia
trobadoresca pel que té de meditació personal i d'intimisme. Fins aleshores , la poesia havia estat l'expresió de
l'amor cortès, en canvi, en l'obra de March, el poeta mateix reflecteix les seves virtuts i els seus defectes, amb
els seus dubtes i les seves certeses, disposat a parlar d'allò que l'obsessiona: l'amor, les relacions de l'home
amb Déu, la mort, el problema ètic.
El poema consta de cinc estrofes de vuit versos i una tornada de quatre. Són cobles capcaucades, i estan
estructurades :
I ABBA
CDDC
II CEEC
FGGF
III FHHF
IJJI
IV IKKI
LMML
V LNNL
OPPO
VI OQQO (Tornada)
Com podem observar Ausias March no és un poeta gaire preocupat per la rima o pel metre segons les receptes
a l'ús , li interessa més el que diu, que com ho diu. Per aquesta raó trobem algunes irregularitats en la seva
mètrica.
El tema principal d'aquest poema és principalment els sentiments i records de l'autor ja que no pot estar amb la
seva dama, ja sigui perquè ella no li fa cas o perquè ja està casada. Durant el poema l'autor utilitza moltes
comparacions, comparant una situació personal amb una altre de general més amplia.
Finalment, en la tornada trobem una característica principal dels Cants d'amor , Plena de seny. És una senhal
que encobreix el nom d'una dama desconeguda. També podem observar que surt l'envejós, una principal
figura trobadoresca, que eren els lausangiers, és a dir, els envejosos que explicaven coses sobre la dama al seu
marit gelós, anomenat gilós.
Així com cell qui en lo somni.s delita
1 Batxillerat C
3
Descargar

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Literatura española de la Edad MediaPoesía y lírica medieval trovadoresca
Vida quotidiana a Atenes

Vida quotidiana a Atenes

Cultura gregaGreciaPanteóCasa grega

1− Segona Guerra Mundial 1·1−Causes: sentiment anticolonialista La Carta de l'Atlàntic (1941).

1− Segona Guerra Mundial 1·1−Causes: sentiment anticolonialista La Carta de l'Atlàntic (1941).

Siglo XXCausas y consecuenciasHistoria Universal contemporánea

Presoner; Jordi de Sant Jordi

Presoner; Jordi de Sant Jordi

Métrica y temasLiteratura española de la Edad MediaPoesía y lírica valenciana medieval

Periodos históricos

Periodos históricos

PaleolíticoHistoria universalNeolíticoEdad antigua, media, moderna y contemporánea # Edat mitja i antiga

Pierre-Auguste Renoir

Pierre-Auguste Renoir

Moulin de la galetteBiografíaPintura francesaArte impresionista del siglo XIXImpressionisme pictòric

Contratos y modificación de condiciones

Contratos y modificación de condiciones

Condiciones laboralesDerecho LaboralNormativaContratación de trabajadores

(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

Pred verbalLengua catalanaPronomGramática

Pavelló Alemany; Ludwig Mies van der Rohe

Pavelló Alemany; Ludwig Mies van der Rohe

Elements materials i tècnicsAnàlisi formal i estilìsticCatalogacióInterpretacióBauhausRacionalismeSegle XXReconstruccióBarcelonaArquitectes i dissenyadors industrials contemporanisArquitectura Moderna

Divendres, 3 de Febrer del 2006 4t ESO Conceptes Teòrics:

Divendres, 3 de Febrer del 2006 4t ESO Conceptes Teòrics:

LíquidosGasesMateriaEnergía cinética

Desconsol; Josep Llimona i Bruguera

Desconsol; Josep Llimona i Bruguera

ArteModernismoPinturaAnálisisInterpretaciónSimbolismoEstilismo