Present Simple: Present Continuous: S'utilitza per Partícules d'ajuda:

Present Simple: Present Continuous: S'utilitza per Partícules d'ajuda:

PastFuturePressent perfectPresentPronounsGrammarIrregular VerbsGenitive case sajónCuantifiersAdverbsAdjetivesRelativesQuestions tagsCondicionalsArticlesPassive

1−. RESUM DE L'ESCANYAPOBRES

1−. RESUM DE L'ESCANYAPOBRES

ArgumentNarrativa (novela) catalana naturalista # BiografiaAvarícia i maldatLiteratura española contemporánea

La Plaça del Diamant Treball s’obre l’obra: Un llibre de: Mercè Rodoreda

La Plaça del Diamant Treball s’obre l’obra: Un llibre de: Mercè Rodoreda

Literatura universal contemporánea del siglo XXNarrativaNovel-la psicològicaPersonatgesL'èpocaNovela catalana