Subido por jamilibiadiez

2.3.1.LOTURA MOTAK TAULA

Anuncio
LOTURA MOTAK
IONIKOA
ATOMO MOTA
PROZESUA
-Metal
-Ez-metal
MetalaElektroiak galdu= Katioia
Ez- metala Elektroiak hartu= Anioia
Indar elektroestatikogatik elkanhu rtuta
geratzen dira
EGITURA
EGOERA FISIKOA
Sare kristalino Osagaiak ordanatuta
daude era konkretu baten
Solido Beraien arteko erakarpen indarra
oso handia da
METALIKOA
KOBALENTEA (Senduena da)
-Metal
-Metal
Átomo bakoitzak bere balentzia elektroia
askatzen ditu Katioi
Katioiak ordenean jartzen kristal egitura
trinkoena sorteko
Atomo guztien elektroiarekin hodei
elektroniko osatzen dute
-Ez-metal
-Ez-metal
Elektroi bi edo gehiago elkarbanatu
gas nobleen egitura lortu
Katioiz osatutako sare kristalino
Substantzia
molekularra
Kristal
kobalentea
Likido edo gasa
(Bakarrik C eta
Si sortzen
dituzte)  p2
dira, 4 hartu
behar ditu
Solidoak
Solido ( Hg salbuezpena da)
Lewisen Diagrama
Molekulen artean dira
loturak eta lotura
hauek ez dira oso
sendoak (fusio puntu
baxua)
Karbono eta
silizio guztiak
lotura kobalente
egiten dira
Diamante C
osatutarik dago
 C= diamante
C=
Grafitoa
Si=
Kuatsoa
Grafito eroalea da
(Fusio puntu
altua)
PROPIETATEAK
Eroankortasuna
elektrikoa
Likido egeran
Disolbatuta
Gas egoran
Elektrizitate eroale onak dira
Eroaleak dira
Ez dute elektrizitate
eroaten
Elektroiak aske daude
(Grafito
salbuezpena da)
Zergatik?  Katioiak eta anioak solido
muduan ezin dira mugitu baina beste
egoeretan bai
Disolbagarritasuna Disolbagarriak dira disolbatzaile polarretan Azideotan disolbatzen dira
Polar  Sustantzia barruan karga banaketa
dago (ura ) átomo desberdinen molekula
Harikortasuna
Saflakortasuna
Hauskorrak dira( Baina gogorrak dira)
Ez dute
elektrizitate
eroaten
Harikorra
Saflakorrak
Apolarretan eta
polarretan
disolbatzen dira
(Bakoitza bere
taldearekin)
Polarretan
disolbatzen dira
Gogorrak baina
hauskorrak
HCl  Azidoa da
APOLARRAK APOLARRAK DISOLBATZEN DUTE
POLARRAK POLARRAK DISOLBATZEN DITU
Polar  Sustantzia barruan karga banaketa dago (ura ) átomo desberdinen molekula eta atomoen elektronegatibitate desberdian dute
Apolar  Elemntu berdinakoak dira C2 CCl4 C6H6
Descargar