Subido por 228337106

HortiprayMicronutriFeNL

Anuncio
Hortipray® micronutri Fe 0-42-48+2,8% FE
ijzermeststof gebaseerd op fosfaat know-how
IJzer (Fe) is een essentieel element
voor de plant. In substraatteelten,
sinds de jaren 60, werd ijzer opname
enkel gegarandeerd door organische
verbindingen: chelaten. Prayon heeft nu
een alternatief ontwikkeld: micronutri
Fe, een innovatieve meststof die zelfs in
substraatteelt de ijzeropname garandeert.
Micronutri Fe is een gepatenteerde combinatie van verschillende polyfosfaten
en ijzer.
Bewezen in verschillende proeven 2012-2013
Voorafgaand onderzoek in de R&D in Prayon
had al aangetoond dat micronutri Fe het ijzer in
oplossing kan houden in een voedingsoplossing, daarna moest de opneembaarheid
getest worden.
Begin 2012 hebben de eerste testen in komkommer, in samenwerking met Wageningen UR
direct het potentieel bevestigd van micronutri
Fe: in een puur hydroponisch systeem (zonder
substraat) is de opname van ijzer getest bij
verschillende pH ranges. Komkommer is een
gewas dat gemakkelijk ijzergebrek laat zien.
De resultaten toonden dat micronutri Fe, getest
naast een gebruikelijk chelaat, ijzer efficiënt ter
beschikking stelt van de plant. Bijkomend werd
er minder bladrand vastgesteld bij het gebruik
van micronutri Fe.
In augustus 2012 is er een substraatproef op
komkommer gestart in Wageningen UR. Bij micronutri Fe werd er minder chlorose vastgesteld
tijdens de teelt - de planten stonden groener.
De oogst verliep normaal en er werden goede
oogstcijfers behaald.
Efficiënte ijzermeststof:
• IJzeropname gegarandeerd zelfs bij schommelende pH
• Pure wateroplosbare ijzermeststof bevat enkel nutriënten: ijzer, fosfaat en kali
• Minder chlorose, aangetoond in verschillende proeven
Extra voordelen
• Betere efficiëntie bij UV desinfectie door betere transmissie en minder afbraak
• IJzer beschikbaarheid is omkeerbaar wanneer pH schommelt en/of gecorrigeerd wordt
• Correct en gemakkelijk te gebruiken via aparte C-tank
• Polyfosfaat zorgt voor minder neerslag in het irrigatiesysteem en betere opname van fosfaat
UV stabieler
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat micronutri Fe veel minder afbreekt bij UV
desinfectie en ook voor een betere transmissie zorgt dan organische chelaten. Zodoende is de UV
ontsmetting effectiever en gaat er minder ijzer verloren.
pH bereik en omkeerbaarheid
Micronutri Fe kan, net als een DTPA, ijzer goed beschikbaar houden onder pH . Bij hogere pH
waarden dient er gecorrigeerd te worden, anders komen ook andere nutriënten opnames in moeilijkheden. Na correctie van de pH in de mat (bijv. door toevoeging ammonium, NH4) zodanig dat
we terug naar een pH van 5,8 komen (instel pH), dan kan het ijzer dat met micronutri Fe gegeven
wordt, terug beschikbaar gemaakt worden voor de plant, in tegenstelling tot organische chelaten
waar het ijzer verloren blijft.
Gemakkelijk te gebruiken in aparte C bak
Via een aparte doseertank kan micronutri Fe op een gemakkelijke en correcte manier gedoseerd
worden in de mengbak. Op deze manier zijn er ook geen pH correcties in de meststofbakken nodig
en worden fouten vermeden, alsook ontstaat er geen neerslag of vervuiling in de bakken. Op dit
moment kan enkel micronutri Fe in de aparte bak. In de toekomst komen daar mogelijk nog andere
elementen bij.
Pure meststof
Micronutri Fe is een pure meststof, alle elementen worden opgenomen door de plant. Deze meststof
is dus volledig biodegradeerbaar. Het is een 100% water oplosbare meststof en bevat, net als de
volledige Hortipray® range, virtueel geen natrium. Naast ijzer, bevat micronutri Fe ook fosfaat en
kali, 2 van de 3 belangrijke hoofdelementen. NPK formule is 0-42-48+2.8% Fe.
Ook in 2013 is er tijdens een substraatproef op
aardbei in Hoogstraten bewezen dat micronutri Fe als ijzermeststof zonder problemen kan
toegepast worden. Er waren wederom goede
resultaten. Hier werd nooit chlorose vastgesteld
en de teelt verliep perfect.
Samengevat
• Minder chlorose
• Bewezen efficiënte ijzeropname
• Goede oogstresultaten
Handelstraat 6, 5961 PV Horst • Postbus 6128, 5960 AC Horst • The Netherlands
T +31 (0)77 3999 111 • F +31 (0)77 3999 199 • [email protected]
www.mertens-groep.nl
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik echter zonder daarvoor
aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen
niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn van kracht onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo
onder nr. 12020578.
Hortipray® micronutri Fe 0-42-48+2,8% FE
ijzermeststof gebaseerd op fosfaat know-how
mol
w/w%
Fe
500 mmol/kg
2,8
P
5,87 mol/kg
K
10,15 mol/kg
OH-
4,28 mol/kg
P2O5
42
K2O
48
Oplosbaarheid
400 g/L water (20°C)
pH oplossing 1%
9,9
EC 1g/L
1,03 mS/cm
Fosfaat en kali
Bij de berekening van de volledige voedingsoplossing, moeten natuurlijk alle elementen in rekening gebracht worden. Zodanig moeten naast het ijzer,
ook fosfaat en kali in rekening gebracht te worden.
Website berekening
Prayon heeft voor het gemakkelijk omrekenen een website applicatie aangemaakt op www.prayon.com/micronutriFe
Je dient enkel het gebruikte ijzer te kiezen en in te vullen welke hoeveelheid er in je standaard schema staat. De Software rekent automatisch uit
hoeveel micronutri Fe je dient te gebruiken en welke meststoffen een aanpassing vragen. Met deze aanpassingen maak je een nieuw schema en geef je
dezelfde hoeveelheid aan nutrienten als in je eerste schema.
Nutriënten inbreng in verschillende eenheden
kg micronutri Fe in 100.000L water
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
10
kg
20
kg
Fe (μmol/L)
5
10
15
20
25
50
100
input H2PO4 (mmol/L)
0,06
0,12
0,18
0,23
0,29
0,59
1,17
input K+ (mmol/L)
0,10
0,20
0,30
0,41
0,51
1,02
2,03
Fe3+ (μeq/L)
1,7
3,3
5,0
6,7
8,3
16,7
33,3
input H2PO4- (meq/L)
0,06
0,12
0,18
0,23
0,29
0,59
1,17
input K+ (meq/L)
0,10
0,20
0,30
0,41
0,51
1,02
2,03
Fe (ppm)
0,28
0,56
0,84
1,12
1,40
2,79
5,59
input P (ppm)
1,8
3,6
5,5
7,3
9,1
18,2
36,4
input K (ppm)
4
8
12
16
20
40
79
micronutri Fe (kg)
Handelstraat 6, 5961 PV Horst • Postbus 6128, 5960 AC Horst • The Netherlands
T +31 (0)77 3999 111 • F +31 (0)77 3999 199 • [email protected]
www.mertens-groep.nl
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik echter zonder daarvoor
aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen
niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Overigens zijn van kracht onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo
onder nr. 12020578.
Descargar