Subido por Oxana Mititelu

pdfcoffee.com repere-in-evolutia-literaturii-romane-pdf-free

Anuncio
Repere în evoluţia literaturii române
Curente
literare
Literatura
populară
Umanismul (cultura
şi literatura veche;
istoriografia română)
Iluminismul (cultura
şi literatura premodernă)
Perioada
paşoptistă (literatura
Perioada
• autori anonimi şi colectivi a basme,
doine, balade, cântece de ritual,
legende etc.
secolul al XVI-lea, al • Cronicarii moldoveni (Grigore
XVII-lea
şi
prima Ureche, Miron Costin, Ion Neculce)
jumătate a secolului al şi munteni (Radu Popescu, Radu
XVIII-lea
Greceanu)
• Dimitrie Cantemir, Neagoe
Basarab, Nicolae Milescu
1780-1830
• Şcoala Ardeleană (Gheorghe
Şincai, Samuel Micu-Klein, Petru
Maior, Ioan Budai-Deleanu)
- Iluminismul în Moldova şi Ţara
Românească
1830-1860
modernă; Mihail
Kogălniceanu; revista
„Dacia literară –
Introducţie (1840)
romantismul”;
romantismul)
Epoca marilor
Reprezentanţi
• Epoca de tranziţie (începuturile
poeziei şi ale prozei)
- Poezia (poeţii Văcăreşti, episcopul
Chesarie de Râmnic - Muntenia,
Costache Conachi - Moldova)
- Proza (Dinicu Golescu)
• Perioada preromantică (Vasile
Cârlova, Ion Heliade Rădulescu,
Gheorghe Asachi, Dimitrie
Bolintineanu, Anton Pann)
• Perioada paşoptistă
- Poezie (Andrei Mureşanu, Vasile
Alecsandri, Grigore Alexandrescu)
- Proză (Costache Negruzzi, Ion
Ghica, Alecu Ruso, Vasile
Alecsandri)
- Dramaturgie (Vasile Alecsandri)
aprox. 1867-1885
• Perioada postpaşoptistă (Nicolae
Filimon, Alexandru Odobescu,
Bogdan Petriceicu Haşdeu)
• Mihai Eminescu
• Ion Creangă
• I. L. Caragiale
• Ioan Slavici
• Titu Maiorescu
clasici (Titu Maiorescu;
Junimea; revista
„Convorbiri literare”)
1900-1916
• George Coşbuc, Octavian Goga
• Duiliu Zamfirescu, Barbu
Ştefănescu Delavrancea
Simbolismul (Al.
1880/1892-1916/1918
Macedonski – revista
„Literatorul”; art. „Poezia
viitorului”)
Perioada interbelică
• Alexandru Macedonski, Ştefan
Petică, Dumitru Anghel, Ion
Minulescu, George Bacovia, Traian
Demetrescu, Elena Farago
1918/1919-1940/1944
• Poezia
- tradiţionalism (Ion Pillat, Vasile
Voiculescu, Nichifor Crainic)
- modernism (Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, Ion Barbu)
- avangardism (Ion Vinea, Ilarie
Voronca, Tristan Tzara)
Poporanismul şi
sămănătorismul
(prelungiri ale
clasicismului şi ale
romantismului)
Tradiţionalismul
(N. Crainic)
Modernismul (Eugen
Lovinescu; revista
„Sburătorul”)
Avangarda (Ion
Vinea; Tristan Tzara)
• Proza (Liviu Rebreanu, Camil
Petrescu, Mihail Sadoveanu, George
Călinescu, Mircea Eliade, Hortensia
Papadat-Bengescu, Vasile
Voiculescu, Anton Holban, Ghib
Mihăiescu)
• Dramaturgia (Camil Petrescu,
Lucian Blaga, Victor Ion Popa,
Alexandru Chiriţescu, George
Ciprian, Tudor Muşatescu, G. M.
Zamfirescu)
• Critica, istoria şi estetica literară
(Eugen Lovinescu, Garabet
Ibrăileanu, Mihai Ralea, George
Călinescu, Mihail Dragomirescu,
Tudor Vianu, Emil Cioran)
Neomodernismul
(literatura de după al doilea
1960-1980
• Poezia (Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Emil Botta, Leonid Dimov,
război mondial)
Ioan Alexandru, Ana Blandiana,
Ştefan Augustin Doinaş, Virgil
Mazilescu, Mihai Ursachi, Mircea
Ivănescu, Andrei Codrescu, Ion
Caraion, Leonid Dimov, Ileana
Mălăncioiu, Mircea Dinescu)
• Proza (Marin Preda, Eugen Barbu,
Petru Dumitriu, Ştefan Bănulescu,
Fănuş Neagu, Sorin Titel)
• Dramaturgia (Marin Sorescu, Horia
Lovinescu, Theodor Mazilu, Ion
Băieşu)
Postmodernismul
(generaţia ’80)
1980-2000
• Critică, istorie şi estetică literară
(Eugen Simion, G. Munteanu, I.
Rotaru, N. Manolescu, Mihai Cincoi,
Grigore Vianu)
• Poezia (Mircea Cărtărescu,
Alexandru Muşina, Florin Iaru,
Virgil Mazilescu, Liviu Ioan Stoiciu,
Alexandru Muşnia, Florin Iaru)
• Proza (Mircea Cărtărescu, Ioan
Groşan, Mircea Nedelciu)
• Dramaturgia (Matei Vişniec)
Descargar