Subido por maeseolivares

EXAME LINGUA TRIMESTRE2

Anuncio
EXAME LINGUA GALEGA
SEGUNDO TRIMESTRE
Nome ________________________________________________ Data _________________
1. Forma e escribe as palabras compostas representadas.
2. Escribe a palabra primitiva de cada grupo e risca a que non sexa da familia.
6
3. Risca a palabra que sobra en cada grupo.
7
4. Arrodea a sílaba tónica das seguintes palabras.
• bolboreta
• balcón
• madeira
• cántiga
• mantel
• escola
5. Fíxate na sílaba tónica e acentúaa, se cómpre. Despois, clasifica as palabras.
EXAME LINGUA GALEGA
SEGUNDO TRIMESTRE
6. Escribe o infinitivo de cada forma verbal.
7. Completa as oracións coa forma verbal entre parénteses que corresponda.
8. Subliña as formas verbais e logo escribe os infinitivos onde corresponda.
Onte decidimos onde pasaremos as vacacións de Pascua. Posiblemente viaxaremos
á rexión do norte de Portugal. O meu irmán e eu preferiamos a opción do aldea dos avós,
pero axiña nos convenceron os nosos pais: realizaremos varias excursións e visitaremos
a cidade de Porto. Seguro que nos divertiremos moito!
9. Copia as formas verbais do texto anterior separando a raíz e a desinencia.
6
10. Le o texto e subliña os diminutivos de cor vermella e os aumentativos, de cor
azul.
Descargar