Subido por Zakaria Maymoni

Apunts 2 - Segona República i el bienni reformista

Anuncio
TEMA 4 – LA MONARQUIA D’ALFONS XIII, LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA
CIVIL (1902 – 1939)
Apunts 2 – La Segona República: el Bienni Reformista
(1931-33) i l’Estatut de Núria.
La Segona República es va
proclamar ...
el 14 d’abril de 1931
Les fases de la República
ETAPA
Etapa del govern
provisional
El Bienni
Reformista o
d’Esquerres
El Bienni
Conservador o
de Dretes
L’etapa del Front
Popular
L’esclat de la
Guerra Civil
CRONOLOGIA
Abril – juny de
1931
Juny de 1931 –
Novembre de 1933
Novembre de 1933
– Febrer de 1936
Febrer – juliol de
1936
17 / 18 de juliol de
1936
Niceto Alcalá Zamora
President de la República
(1931-36)
FETS MÉS RELLEVANTS
Convocatòria d’eleccions
Govern de Manuel Azaña
Constitució de 1931
Estatut de Catalunya de 1932
Govern d’Alejandro Lerroux
Revolucions d’Astúries i
Catalunya de 1934
Conspiració militar contra la
República
Inici de la Guerra Civil
Manuel Azaña
Alejandro Lerroux
Cap del Govern (1931-33)
Cap del Govern (1933-35)
El Bienni Reformista (1931 – 1933)
Govern presidit pel
republicà Manuel Azaña, i
amb el suport de
republicans, socialistes i els
nacionalistes catalans ...
Projecte de construir un Estat laic,
modern, democràtic i
descentralitzat, i de solucionar els
grans problemes del país.
ELS GRANS PROJECTES DEL BIENNI
REFORMISTA
LA REFORMA I
MODERNITZACIÓ
DE L’EXÈRCIT
REFORMA
AGRÀRIA.
REPARTIMENT DE
TERRES
DESCENTRALITZACIÓ
DE L’ESTAT.
AUTONOMIA DE
CATALUNYA.
LA MILLORA DE
L’EDUCACIÓ I DE
LA CULTURA
LAICITZACIÓ DEL
PAÍS. DISMINUCIÓ DEL
PES DE L’ESGLÉSIA.
CONTRA LES REFORMES DEL GOVERN...
L’Església Catòlica
Els grans terratinents
Gran part de l’Exèrcit
Grans financers i
industrials (oligarquia)
la CEDA
els Monàrquics
la Falange (Falange
Española)
altres grups de dreta
1932 - Intent de Cop
d’Estat (gral. Sanjurjo)
els anarquistes (la
CNT i sobretot la
FAI)
Alguns sectors dels
socialistes (del
PSOE i de la UGT) i
els comunistes
(PCE)
Aixecaments
revolucionaris i
vagues
Descargar