Subido por Oscar Fernandez jimenez

Sopa-de-letras Revolución Mexicana

Anuncio
LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910
TOñdeñnoviembreñesñelñdíañdeñlañrevoluciónñMexicana9ñqueñcomenzóñ
comoñunañrebeliónñenñcontrañdeñlañdictadurañdeñPorfirioñDíaz9ñquienñ
yañteníañmásñdeñVOñañosñenñelñpoderAñElñmovimientoñfueñlideradoñporñ
Franciscoñ IAñ Maderoñ queñ conñ suñ lemañ .sufragioñ efectivo9ñ noñ
reelección.ñcristalizóñelñdescontentoñalrededorñdelñpaísñenñcontrañdelñ
dictadorAñPuesñlañmayoríañdeñlosñMexicanosñvivíañenñpobrezañyñsóloñ
unasñ pocasñ familiasñ gozabanñ deñ comodidadesñ yñ deñ lujosAñ Lañ
revoluciónñfueñunañetapañdeñguerrañqueñduróñhastañmásñoñmenosñelñ
añoñdeñZHVSñcuandoñseñcreanñlasñinstitucionesñqueñlegóñestañluchañ
armadaAññ
EscribeñlosñnombreñdeñlosñprincipalesñjefesñrevolucionariosA
SOPA DE LETRAS
REVOLUCIONARIA
Buscañlosñnombresñyñapellidosñdeñlosñ
revolucionariosñyñsuñlegadoñenñlañsopañdeñletras
MADEROññZAPATAññVILLAññCARRANZAññOBREGONñ
ññññPORFIRIOñDIAZññELIASñCALLESññCARDENAS
ñññFLORESñMAGONññHUERTAññAQUILESñSERDAN
ñññññññññññññññREVOLUCIONññCONSTITUCION
ññEDUCACIONñññTIERRAñYñLIBERTADñññDICTADURA
LOS PLACERES DEL ORO, GRO.
actiludis.com
Descargar