Subido por olha.ladyka

modern techn of learn

Anuncio
I варіант
— І enjoyed the opera very much. __.......................?
— Oh, rather! I think Solovianenko in the main part was great. __.......................?
II варіант __ ......................?
— It made a deep impression on me, too. How did you like the singnm
__
7
— Yes, he is my favourite opera-singer.
Наступним етапом роботи з мікродіалогом-зразком є повтори* прослуховування діалогу і відтворення його учнями в
парах. При цьому учні виконують певні ролі. Далі учні складають власні мікродіалоги < опорою на мікродіалогпідстановчу таблицю або мікродіалог-схвму Наведемо приклад мікродіалогу-підстановчої таблиці:
— І enjoyed the opera/the ballet/the drama/the comedy etc. very тік 11 — It made a deep impression on
me, too. How did you like the singim І '
the dancing?/the acting?
— Oh, rather! I think Solovianenko/Maximova/Stupka etc. in the main І >. м І was great.
-Yes, he is my favourite opera-singer/ballet-dancer/actor/actress «•!• Приклад мікродіалогу-схеми:
— I enjoyed......
— It made.......too. How did you like ...?
— Oh, rather! ... in the main part was ... - Yes, ... is my favourite ...
Учні повинні самостійно відтворити пропущені елементи.
Надалі можна скористатись з функціональної схеми мікродіалої > являє собою сукупність окремих типів реплік.
Мовленнєвий матеріам опорі відсутній, саме через це її відносять до невербальних опор. Навед*» •> приклад схеми,
складеної за тим же мікродіалогом-зразком.
_________________________________________________Схем.< f
Іиклад схеми, складеної за тим же мікродіалогом-зразком. Схема
Партнер 1
Партнер II
Повідомлення
Повідомлення
у
відповідь -f- запитання
Відповідь + додаткове
повідомлення
Повідомлення
у
відповідь
'
32
Зорова опора у вигляді функціональної схеми надає учням більшої самостійності. В роботі над мікродіалогом можна
скористатися і невербальними опорами, які також можна комбінувати з вербальними. Перехід від одного виду опор до
іншого залежить від рівня підготовки класу, проте на заключному етапі роботи всі типи опор знімаються. Завершує роботу
самостійне складання мікродіалогу учнями.
Вправи III групи
Мета вправ цієї групи — навчити учнів складати і вести власні діалоги агідно з навчально-мовленнєвими ситуаціями на рівні
вимог програми. Нправи III групи мовленнєві, рецептивно-продуктивні. Усі опори зняті, вправи мають самостійний характер.
Учитель пропонує учням навчально-мовленнєві ситуації, ступінь розгорнутості кожного з компонентів поступово змінюється
— вменшується — залежно від набутих учнями діалогічних умінь. Наведемо приклади вправ III групи.
Вправа 1
Завдання першому партнеру: Ви — студент з Америки, театрал. Обміняйтесь враженнями від спектаклю з вашим
українським другом.
Завдання другому партнерові: Ви — киянин. Ваш американський друг ділиться з вами своїми враженнями від спектаклю.
Розпитуйте його та підтримуйте бесіду.
Як можливий варіант можна запропонувати такий діалог між
партнерами:
— І saw "Giselle" by Adan yesterday.
- Did you enjoy the ballet?
— Oh, rather! The ballet was a great success, I think.
— And who danced the main part?
— Maximova. She is a great ballet-dancer.
- How did you like the dancing? -Oh, it made a deep impression on me.
Бажано, щоб на цьому етапі, як і на попередніх, учням було надано •разок виконання вправи. Для цього вчитель описує
навчально-мовленнєву . міуацію і створює діалог з одним із учнів. Потім на основі другої ситуаци
І будують діалоги в парах. Режим виконання вправи "учень-учень". ІІдбувається одночасна парна робота. Доцільно також
подавати учням
N/нікативні завдання на картках, кожному партнеру окремо. Це дає •могу подати інформацію для кожного "секретно від
класу", що надасть
ногу природного характеру.
2. Складіть речення за таблицею. Будьте уважними до змісту « < речень. Не всі словосполучення
можуть бути логічно правильними.
англ.
In the Palace of
Children's Art
Iwe
make ship models, watch
television, do the homework,
play tennis, sing and dance,
see interesting films.
je fais des modeles. d'avions. je regarde
la tele, je fais mes devoirs, je joue au
фран. Au palais des ecoliers
tennis, je chante et danse. je regarde
des films interessants.
ісп.
En el palacio de
alumnos
yo
hago los modelos de barcos.
miro al television, hago debres
de casa. juego al tenis. canto у
bailo. miro peliculas
interesantes.
______I___________________I_______[ miiu pciiuuias imeiesanuss. І
3. Складіть інші речення (висловлювання), спираючись на таблицю і використовуючи подані нижче
слова як елементи замін. (Не забувайте виконувати інші заміни у ваших висловлюваннях).
англ.: On Sunday I usually do some work in the garden.
1. sometimes
4. my sister
7.1 like to
2. about the house 5. Peter and I
8. in the yard
3. every morning 6. go shopping
9. walk in the park.
/4м~>:зиІ • Plimanrho io faic H'hahili irio n'imnnirto niioltrawailHanc la iarHin
«9. uaua inaiiaiia
a. al
4. Доповніть речення.
англ.: In the morning ...
In the afternoon... Inthe evening... I like'to ... I often ... I help...
Ayudo ...
5. Розширте дане мінімальне висловлювання "І play". Інгл.:
1.1 play football.
2.1 play football after classes.
3.1 often play football after classes.
4. After classes I often play football in the yard.
5. After classes I often play football with my friends in the yard.
6. In summer I usually play football with my friends in the yard after classes.
7. In autumn I usually play football with my friends in the yard after classes.
8. In autumn I usually play football with my friends in the central park after classes. Etc.
2. Складіть речення за таблицею. Будьте уважними до змісту « < речень. Не всі словосполучення
можуть бути логічно правильними.
англ.
In the Palace of
Children's Art
Iwe
make ship models, watch
television, do the homework,
play tennis, sing and dance,
see interesting films.
je fais des modeles. d'avions. je regarde
la tele, je fais mes devoirs, je joue au
фран. Au palais des ecoliers
tennis, je chante et danse. je regarde
des films interessants.
ісп.
En el palacio de
alumnos
yo
hago los modelos de barcos.
miro al television, hago debres
de casa. juego al tenis. canto у
bailo. miro peliculas
interesantes.
______I___________________I_______[ miiu pciiuuias imeiesanuss. І
3. Складіть інші речення (висловлювання), спираючись на таблицю і використовуючи подані нижче
слова як елементи замін. (Не забувайте виконувати інші заміни у ваших висловлюваннях).
англ.: On Sunday I usually do some work in the garden.
1. sometimes
4. my sister
7.1 like to
2. about the house 5. Peter and I
8. in the yard
3. every morning 6. go shopping
9. walk in the park.
/4м~>:зиІ • Plimanrho io faic H'hahili irio n'imnnirto niioltrawailHanc la iarHin
«9. uaua inaiiaiia
a. al
4. Доповніть речення.
англ.: In the morning ...
In the afternoon... Inthe evening... I like'to ... I often ... I help...
Ayudo ...
5. Розширте дане мінімальне висловлювання "І play". Інгл.:
1.1 play football.
2.1 play football after classes.
3.1 often play football after classes.
4. After classes I often play football in the yard.
5. After classes I often play football with my friends in the yard.
6. In summer I usually play football with my friends in the yard after classes.
7. In autumn I usually play football with my friends in the yard after classes.
8. In autumn I usually play football with my friends in the central park after classes. Etc.
Descargar