Subido por Pablo Saez

Grafica de constants

Anuncio
1er cognom:__________________________
2º cognom:__________________________
Nom:_________________
GRÀFICA DE CONSTANTS D'ENFERMERIA
Llit:________________________ Nº H.C:_________
Servei:_____________________
Edat:_____________ Telèfon:_________________
Unitat:__________ ITF/TLF:__________Llit:___________Gràfica nº:_________
Any:_________Més:______________ Alergia
Data/Dia d'hospitalització
Pes/Talla
Dieta
Oxígen
Index Norton
Nivell de dependencia
Sèrum Sali
Transfusions
Ingesta
Entradas TOTAL:
Diuresis
Vomits - Asp.
Suor
Expectoració
Deposicions
Drenatges A
B
Sortidas
Balanç:
C
TOTAL:
No conegut
SI:
A:___________
Descargar