Subido por Pablo Saez

CLINICESTADISTIC

Anuncio
Full Clínic-Estadistic
Dades del Pacient:
Nom
Beatriz
Nº Registre Ingrés
79852
Data Naixement
Cognoms
Data d'ingrés
XX/XX/XXXX
DNI
XX/XX/XXXX
Llit/Habitació
Home
Sexe
De Mairena Lopez
Hora d'ingrés
Edat
XX:XXh
CIP
XXXXXXX
Població
Provincia
C.P
Telefón
Barcelona
XX
SAAL0020215008
C/ Antonio machado nº30 1 1
Domicili
Dona
672792226
Dades Familiar:
Nom
Telefón
Parentesc
Dades de l'ingrés:
Procedéncia de l'ingres
Urgències
Circumstància d'admisió
Programat
Tipus d'activitat
11 Hospitalització
12 Hospitalització domiciliaria
132Cirugia Menor Ambulatoria
133 Hospital de Dia
134 Urgències
Tipus de régim
econòmic de
l'assistencia
131 Cirugia Major Ambulatoria
133 Consultes externes
01 Propi/Catsalut
02 Altres CCAA
03 Mútues
04 Concertat
07 Convenis
11 Mútua Pública
23 Altres mútues
41 Pagament Propi
Metge d'ingrés
31 Assegurança
51 Altres entitats
Servei
Orientació diagnostica
DIAGNÒSTICS DE L'EPISODI
D. Principal
D. Secundari 1
D. Secundari 2
PROCEDIMENTS QUIRURGICS I OBSTÈTRICS
Data
Cirugià (Dr./a)
1
2
Nº. Reg d'alta
Circumstància a
l'alta del centre
Metge de l'alta
Data d'alta
Hora d'alta
1 Propí domicili
2 Hospital general d'aguts o
5 Alta voluntària
6 Defunció
Nº Col·legiat
Alta administrativa
Nº Assistència
3 Sociosanitari
4 Residència
8 Hospitalització domiciliària
Servei/ unitat responsable
Descargar