Subido por SHOOTER FIRE

Formulazio organikoa Teoria eta ariketak

Anuncio
Formulazio organikoa: hidrokarburoak
Hidrokarburoak, karbonoz eta hidrogenoz osatutako molekulak dira.
Karbonoak balentzia 4 eta hidrogenoak balentzia 1 jokatzen dute.
Izena emateko, hona hemen erabiltzen den eskema:
Karbono-kopurua
Elementuak
Karbono-kate mota
irekia
C
itxia
1
met...
2
et...
3
prop...
4
but...
5
pent...
6
hex...
Karbonoen arteko loturak
ziklo...
adarra
...il
H
sinpleak
...an...
bikoitza
...en...
hirukoitza
...in...
Honen arabera, hona hemen adibide batzuk:
CH3
CH2
Prop ... kateak hiru karbono dituela adierazten du
CH3
...an ... karbonoen arteko loturak sinpleak
direla adierazten du.
Propanoa
CH3
CH
CH3
CH3
Metilpropanoa
(2-metilpropanoa)
Metil ... –il amaierak "adarra" adierazten du, hau da,
karbono-kate bat kate nagusitik kanpo dagoela eta
met- adar hori karbono batekoa dela. "2" zenbakiak,
adarra bigarren karbonoan dagoela adierazten du;
baina kasu honetan ez da beharrezkoa non dagoen
idaztea, zeren ezin du beste inon joan, adarrak ezin
baitira kate nagusiaren hasieran edo amaieran joan.
Propan ... Lehen bezala, kate nagusiak hiru
karbono dituela eta horien artean lotura sinpleak
daudela.
CH3
CH
CH
CH2
CH
CH3
5-metilhex-2-enoa
CH3
5-metil ... karbono bateko adarra
dago 5. karbonoan
hex-2-eno ... lotura bikoitza dago
karbonoen
arteko
bigarren
karbonoan.
OHARRA:
Lotura
bikoitzak
adarrak baino garrantzi gehiago
duenez, bera gertuago dagoen
aldetik hasten da kontatzen.
IZENDATU HURRENGO KONPOSATU ORGANIKOAK.
CH4
Metano
CH3−CH3
Etano
CH3− CH2−CH3
Propano
CH3− C ≡ CH
CH≡ C − CH3
Prop-1-INO
PROPINO
CH3− CH = CH2
CH2 = CH - CH3
PROP-1-ENO
PROPENO
CH2 = CH2
ETENOA
CH ≡ CH
ETINOA
CH3− CH2− CH2−CH3
BUTANOA
CH3− CH2− CH = CH2
CH2= CH −CH2 −CH3
BUT-1-ENOA
CH3− CH2−C ≡ CH
CH≡ C-CH2-CH3
BUT-1-INOA
CH3− C ≡C−CH3
BUT-2-INOA
-----------------
CH3− CH2− CH = CH2
CH2 = CH -CH2-CH3
BUT-1-ENOA
CH3− CH2− CH2− CH = CH2
CH2 = CH-CH2-CH2-CH3
PENT-1-ENOA
CH3− CH2−CH2− CH2−CH3
CH3− CH2− CH = CH−CH3
CH3-CH=CH-CH2-CH3
PENTANO
PENT-2-ENO
CH3− CH2−CH2−C ≡ CH
CH≡ C – CH2-CH2-CH3
PENT-1-INO
CH3− CH−CH3
Metilpropano
CH3
CH3− CH2−CH− CH2−CH3
3 -metilpentanoa
CH2
CH3
CH3− CH2−C≡C − CH3
BUT-2-INO
CH3 -C≡C-CH2-CH3
CH3− CH−CH2−CH3
2-METILBUTANOa
CH3
CH3− CH2−CH− CH2−CH3
3-METILPENTANOa
CH3
CH3− CH−CH2− CH2−CH3
2-METILPENTANOa
CH3
CH3− CH = CH−CH3
BUT-2-ENOa
EMAN HURRENGO FORMULAK
Butanoa
CH3-CH2-CH2-CH3
but-1-enoa
CH2=CH-CH2-CH3
3-metilbut-1-enoa
CH2=CH-CH-CH3
!
CH3
CH3-CH-CH-CH3
!
!
CH3 CH3
2,3-dimetilbutanoa
3,4-dimetilpent-1-enoa
CH3=CH-CH-CH-CH3
! !
CH3 CH3
Pentanoa
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
Pent-1-enoa
CH2=CH-CH2-CH2-CH3
Pent-1-inoa
CH=- C-CH2-CH2-CH3
But-1-inoa
CH=- C-CH2-CH3
Hex-1-inoa
CH=- C-CH2-CH2-CH2-CH3
Hex-1-enoa
CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3
Hexanoa
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Etenoa
CH2=CH2
Propenoa
Etinoa
CH2=CH-CH3
CH=-CH
ALREVES
Metanoa
CH4
Pent-2-enoa
CH3-CH=CH-CH2-CH3
3-metilhexanoa
CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3
!
CH3
But-2-enoa
CH3-CH=CH-CH3
2-metilheptanoa
CH3-CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
!
CH3
3-etilheptanoa
CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3
!
CH2
!
CH3
Ziklopropanoa
K
Ziklobutanoa
K
Ziklopentanoa
K
Ziklohexanoa
K
4-metilhept-2-enoa
CH3-CH=CH-CH-CH2-CH2-CH3
!
CH3
3-etilpent-1-inoa
CH=-C-CH-CH2-CH3
!
CH2
!
CH3
Descargar