Subido por Joan Morales

Acupuntura de Maestro Tung - Videos localiación de puntos

Anuncio
DEDOS
11.03-04 DAOMA INGUINAL https://youtu.be/6tJqT137Ed0
11.06 RETORNO AL NIDO https://youtu.be/y67law0lByA
11.07 SIMA DEDOS https://youtu.be/ZUdyzhii5HY
11.08 CINCO MILENIOS https://youtu.be/Sj0K-XdgjPI
11.14 3 PESOS DEDOS https://youtu.be/OIpNoBERPpQ
11.15 RIÑON EN EL DEDO https://youtu.be/V-d7GJcqDL0
11.17 MU https://youtu.be/E2hlvb-erK0
11.18 BAZO INFLAMADO - https://youtu.be/c8gFuNMsKgs
11.19 CORAZON NORMAL https://youtu.be/c0Hx08Drczs
11.24 FUKE https://youtube/PwtCxPKEffM
11.26 CICATRIZANTE DE LO SUCIO https://youtu.be/9xbO8pwWzek
A05 XIAO JIE https://youtube/7bPgRSHFHg4
S/N NIDO DEL FENIX - https://youtu.be/e08ZFtlAVJM
S/N CORAZON EN EL DEDO- https://youtu.be/yjnHZeqZ8aI
S/N TIERRA EN EL DEDO https://youtu.be/0LRrUAUyVF0
S/N TRIPLE YANG https://youtu.be/-tajXQiLgdk
S/N STOP SILVIDOS https://youtu.be/NY3k2cd-g8A
S/N LOS 3 DE LA TIERRA https://youtu.be/XmE-5bqsTEI
S/N 3 AMARILLOS DEDOS https://youtu.be/mX5a-ER_n_E
LOCALIZACION PUNTOS MAESTRO TUNG (VIDEOS DE YOUTUBE) v1.0
ACUPUNTURACLINICA.COM
MANO
22.01-02 DOBLE HIJO DOBLE SANTO https://youtu.be/GENBmHPd9Vw
22.04-05 LINGU DAEBAE https://youtu.be/-s7-1QdV2N4
22.06-07 ZHONG BAE XIE BAE https://youtu.be/eflC1UmRsNc
22.08-09 RIÑON EN LA MANO https://youtu.be/Qe4X13kvExM
22.11 TIERRA EN EL AGUA https://youtu.be/w71iCemEu7o
S/N LOS 3 SANCHA https://youtu.be/kP7MWkPg9-s
ANTEBRAZO
33.01-03 DAOMA RECTAL https://youtu.be/Yhepm9NITos
33.07 – LAS VISCERAS INCENDIADAS https://youtu.be/lBKnn2C9XFw
33.10 - Chan Men https://youtu.be/DUtXvifi5Rs
33.11- Gan Men - https://youtu.be/oLKYg6zARNY
33.12 - Xin Men https://youtu.be/4UEyapdDph4
33.13-15 LOS 3 ERUDITOS https://youtu.be/zK4m5ZF8yH8
S/N DETOXIFICANTE DEL ANTEBRAZO https://youtu.be/8MfGZgwqiSA
S/N ESPIRITU DEL CORAZON https://youtu.be/tpkoTnVDCnY
S/N LOS 3 DEL COLON https://youtu.be/sR27OXstNn0
S/N MANTENER EL ESPIRITU DEL HIGADO https://youtu.be/qf8UPTzknqo
S/N DING KE https://youtu.be/nOQprsInUkE
S/N DIVISION INTESTINAL https://youtu.be/H8miNJUt3mY
LOCALIZACION PUNTOS MAESTRO TUNG (VIDEOS DE YOUTUBE) v1.0
ACUPUNTURACLINICA.COM
BRAZO
44.04-05 DAOMA HIPERTENSION https://youtu.be/aF192yRC8H8
44.07 PUNTO CARA POSTERIOR https://youtu.be/DL-Ar3ekVE4
44.08-10 LOS 3 CLANES https://youtu.be/ZcCK1w189r0
S/N LOS ESPIRITUS DEL BRAZO https://youtu.be/ni9z3QEBy3E
PIE (PLANTAR)
55.01 PUNTO BOLSA DE FUEGO https://youtu.be/TzZmiRcQUtk
S/N DIVISION INTESTINAL https://youtu.be/H8miNJUt3mY
S/N ESPIRITU GINECOLOGICO https://youtu.be/N0M3SZ4kENw
PIE (DORSAL)
66.01 PUNTO SELLO https://youtu.be/ipl0v92Fhzw
66.02 GINECOLOGIA Y MADERA https://youtu.be/1EV-mJNX4VQ
66.03-04 MAESTROS DEL FUEGO https://youtu.be/qzWI_-02PfI
66.05 MENJIN https://youtu.be/SuXy7SoSFAg
66.06- 66.07 - Mu liu Mu Dou https://youtu.be/ehjUzxHo4rQ
66.08 - Liu wan https://youtu.be/6XQIta3I6sQ
66.09 - Shui Qu https://youtu.be/Bwf-1JS-zmM
66.13-14-15 - Daoma Agua Cristalina https://youtu.be/nUoiTcttWMk
LOCALIZACION PUNTOS MAESTRO TUNG (VIDEOS DE YOUTUBE) v1.0
ACUPUNTURACLINICA.COM
PIERNA
77.05-06-07 - San Zhong - https://youtu.be/Fa6vt6mdOnA
77.08-10-11-12 - 4 flores (vertical) https://youtu.be/cCCvGO9nuuE
77.09-13-14 - 4 Flores (horizontal) https://youtu.be/S5GDKjIuxUc
77.15-16 DAOMA LABIOS https://youtu.be/Mj7Hoin6SwA
77.17,19,21 LOS 3 EMPERADORES https://youtu.be/xGpeeiE-SsQ
77.27 WEI SAN KUAN https://youtu.be/1ZIXAD14yLc
77.24-25 DORADOS DE LA PIERNA https://youtu.be/tMiklVnColQ
77.22-23 - CesanLi CeXiaSanLi https://youtu.be/osV_0eSt1A4
S/N LOS 3 DIGESTIVOS https://youtu.be/IFvrpVFUjXM
MUSLO
88.01-03 DAOMA VASCULAR https://youtu.be/TswG8kpdHlQ
88.04-06 DAOMA 3 HERMANAShttps://youtu.be/x1wzDpre-B4
88.07-08 RESFRIADO COMUN https://youtu.be/L2YYBMtyRsk
88.09-11 – Paso del Riñón - https://youtu.be/cC_FRBjEoFs
88.12-13-14 LOS 3 AMARILLOShttps://youtu.be/zcoK_1bCzYc
88.15-16 LOS AMARILLOS DE LA BILIS https://youtu.be/f4ULw8Zmef8
88.17-19 DAOMA SIMA https://youtu.be/4EXqikShexQ
88.23-24 DORADOS DEL MUSLO https://youtu.be/2lhOMhyGyhs
88.32 AFONIA https://youtu.be/QnWYKy_KBMI
S/N Los 3 del bazo https://youtu.be/6peYoGTJzyQ
LOCALIZACION PUNTOS MAESTRO TUNG (VIDEOS DE YOUTUBE) v1.0
ACUPUNTURACLINICA.COM
CARA
1010.09 PUNTO MILLA SUPREMA https://youtu.be/Oe6vIXaz6zI
1010.10-11 LAS 4 VISCERAS https://youtu.be/ozzhj5kgrQw
1010.12 PUNTO PSICOSIS https://youtu.be/OOBFH8ts0Is
1010.15 VISCERAS VELOCES https://youtu.be/i4_v5xkAq-E
1010.18 RAMA DE LA MADERA https://youtu.be/7p1os5XS32w
1010.19-20 RESPIRACION RIÑON https://youtu.be/BcchNDc4K4M
1010.22 PUNTO ALA DE NARIZ https://youtu.be/ydarRWURqs4
LOCALIZACION PUNTOS MAESTRO TUNG (VIDEOS DE YOUTUBE) v1.0
ACUPUNTURACLINICA.COM
Descargar