Subido por Sr TRIÁNGULO :D

exercicis de regularització existències

Anuncio
6. Les existències inicials d'una empresa eren de 80 000 € i les finals són de
120 000 €.
1. Raona si les compres efectuades per l'empresa han estat totes consumides
en l'exercici econòmic.
2. Calcula la variació d'existències i fes l'assentament corresponent per
regularitzar el compte de «Mercaderies».
4 Una empresa té 2 tipus de mercaderies diferents:
Mercaderies A: EI 12.000 – Compren per valor de 5.000 – EF 14.000
Mercaderies B: EI 15.000 – compren per valor per 2.000 – EF 8.000
a) Fes els assentament de regularització d’existències de cada cas, i registra.ho al major.
b) En quin cas s’han consumit totes les compres?
Descargar