Subido por Arantxa Campa?a Guiance

CMC

Anuncio
eines i feines
LLENGUA CATALANA I LITERATURA ESO 4
Primera avaluació curs acadèmic 2017-18
Prova trimestral
Nom i cognoms
Data 011217
1. Indiqueu la funció sintàctica de les seqüències subratllades en aquestes oracions: (1
punt)
1
Al vespre ja estaven farts d'esperar tant
2
Haurem de moure de lloc aquestes plantes
3
Ahir us van comunicar la notícia
4
Li interessen molt aquests temes
5
Es van saludar afectuosament a la sortida del cine
6
Aquest vailet sembla molt eixerit
7
Encara es recordaven d'aquelles velles anècdotes
8
M'agrada força el pa amb xocolata
9
Sempre duia la camisa ben planxada
10 Es van desentendre de totes les seves obligacions
2. Escriviu el subjecte d'aquestes oracions: (0'5 punts)
a) Les dues granotes prenien plàcidament el sol a la vora de la bassa.
Subjecte:
b) Hem pogut contemplar el tendre romanç de les dues granotes.
Subjecte:
c) Raucaven amb alegria, les dues granotes.
Subjecte:
d) Li interessa molt la vida de les granotes.
Subjecte:
e) Ja no hi ha granotes a la bassa d'en Tomeu.
Subjecte:
3. Indiqueu la categoria gramatical dels mots subratllats en aquests enunciats: (1punt)
a) Cuina de gas:
b) Bo de debò:
c) Cap de vosaltres:
d) Hem saludat en Miquel:
e) L'hem vist en aquell racó:
f) Hi anem cada estiu:
g) Llibres molt interessants:
h) Pensem-ho bé:
i) Arribarem tard:
j) No en sabem res:
4. Ompliu els espais amb la forma d'article que correspongui en cada cas: (1punt)
a) ...... arbre
b) ...... illa
c) ...... ema
d) ...... iode
e) ...... infermeria
f) ...... imatge
g) ..... opinió
h) ..... UNICEF
i) ...... infermer
j) ...... universitat
1/4
5. Corregiu els determinants usats incorrectament en aquestes oracions: (1punt)
a) T'ho han hagut de repetir masses vegades:
b) No té prous diners per pagar tots els deutes:
c) Té bastanta gana, però no té temps per fer-se el sopar:
d) La Irene anirà de viatge amb llurs pares:
e) És tant poc interessant que ningú no el llegeix:
f) L'any que ve recorreré tota Catalunya amb bicicleta:
g) Va pagar seixantacinc euros per aquell encàrrec:
h) El xiquet no tenia gaira gana a l'hora del sopar:
i) Sempre ha estat envoltat de forces amics:
j) Hi ha molts racons del Empordà que em fascinen:
6. Canvieu el gènere d'aquests enunciats: (0'5 punts)
a) Els poetes nicaragüencs:
b) La mestressa exigent:
c) El mestre tranquil:
d) Un llop ferotge:
e) Una bruixa noruega:
7. I ara canvieu el nombre dels mots següents: (0'5 punts)
a) L'aigua:
b) El passeig:
c) Una granja:
d) El llapis:
e) Aquest annex:
2/4
8. Escriviu les següents formes verbals: (1 punt)
1
3 singular Present Indicatiu SER
2
3 plural Futur ESTAR
3
1 plural Condicional PERDREfrase
4
2 plural Imperfet d'Indicatiu CANTAR
5
2 singular Plusquamperfet d'Indicatiu SER
6
2 singular Imperatiu ANAR
7
1 plural Imperfet de Subjuntiu DORMIR
8
3 plural Present Indicatiu SER
9
2 singular Plusquamperfet de Subjuntiu ANAR
10 2 sinigular Perfet de Subjuntiu PERDRE
9. Escriviu una frase feta que es correspongui amb els significats dels enunciats de la
columna esquerra: (1 punt)
enunciats
frases fetes
ex Oblidar del tot una cosa i començar-la de Fer taula rasa
nou
1 Ferir algú en l'estat d'ànim
2 Mostrar un caràcter insuportable, pesat
3 Robar
4 Pegar algú, donar-li un clatellot
5 Tenir experiència
6 Ser realista
7 Fer neteja general de la casa
8 Estalviar
9 Fer-se el desentès
10 Tractar-se d'una altra qüestió
10. L'expressió 'fer mans i mànigues' és un exemple de: (0'25 punts)
a) Refrany
b) Locució
c) Dita popular
d) Frase feta
11. L'expressió 'fer sortir de polleguera' significa: (0'25 punts)
a) Eliminar els polls del cabell
b) Expulsar algú vestit de pollastre
c) Exasperar algú
d) Fer aparèixer màgicament alguna cosa
3/4
12. Cada oració conté una paraula mal escrita; localitzeu-la i corregiu-la: (1 punt)
a) Hi han moltes maneres de dir les coses:
b) L'última jugada del partit ha estat una autèntica maravella:
c) Aquests terrenys són d'us industrial:
d) A la tarda vam contemplar les pintures d'aquella esglèsia gòtica:
e) Les seves veines eren molt simpàtiques:
13. Expressió escrita. Escriviu una carta a un amic o amiga en la qual li expliqueu els
plans que teniu per a les properes vacances de Nadal (15 línies): (1 punt)
4/4
- Doctor, em fa mal aquí.
- Doncs posi's allí!
Descargar