Subido por nesahuppoji-8424

exercici-1-unitat-2-relleu-despanya

Anuncio
Exercici 1. Unitat 2
Relleu d’Espanya (Península Ibèrica)
Font: Instituto Geográfico Nacional. [Consulta 12/11/2015)
1. Descriviu la informació representada en el mapa. ( 1p)
2. Definiu els conceptes modelat glacial i orogènesi herciniana. ( 1p)
3. Expliqueu les diferències entre el relleu del Sistema Bètic i la Meseta. (Esquema: origen
geològic, materials, principals unitats de relleu.) (1,5 p)
4. Descriviu el paisatge natural del Pirineu axial, d’acord amb l’esquema següent: [1,5 p]
a) Formes de relleu principals.
b) Tipus de clima.
c) Tipus de vegetació.
Descargar