Subido por Carlos Paunero Rodriguez

Rutines d'Interioritat - Pòster

Anuncio
RUTINES
D'INTERIORITAT
Seu amb l'esquena recta i
els peus tocant a terra.
Relaxa el cos. Posa les
mans juntes o recolzades
als genolls.
Tanca els ulls.
RESPIRA: Panxa - Costelles
- Clavícula.
Pren consciència de la teva
respiració.
Finalitza amb un
pensament positiu
(motivació, agraïment...)
2 MINUTS PER A MI
Descargar