Subido por emyarit

DESARROLLO-DE-CUERPOS-GEOMETRICOS

Anuncio
DESARROLLO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS
• POLIEDROS
o TETRAEDRO
o HEXAEDRO O CUBO
o OCTAEDRO
o DODECAEDRO
o ICOSAEDRO
ƒ PRISMA
o PRISMA TRIANGULAR
o PRISMA CUADRANGULAR
o PRISMA PENTAGONAL
o PRISMA HEXAGONAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ƒ PIRÁMIDE
o PIRÁMIDE TRIANGULAR
o PIRÁMIDE CUADRANGULAR
o PIRÁMIDE PENTAGONAL
o PIRÁMIDE HEXAGONAL
o PIRÁMIDE OCTAGONAL
o PIRÁMIDE CUADRANDULAR
TRUNCADA
11
12
13
14
15
ƒ CILINDRO
17
ƒ CONOS
o CONO TRUNCADO
o CONO TRUNCADO
18
19
16
1
TETRAEDRO
2
HEXAEDRO O CUBO
3
OCTAEDRO
4
DODECAEDRO
5
ICOSAEDRO
6
PRISMA TRIANGULAR
7
PRISMA CUADRANGULAR:
Este ejemplo se denomina PARALELEPÍPEDO
porque las bases son paralelogramos.
8
PRISMA PENTAGONAL
9
PRISMA HEXAGONAL
10
PIRÁMIDE TRIANGULAR
11
PIRÁMIDE CUADRANDULAR
12
PIRÁMIDE PENTAGONAL
13
PIRÁMIDE HEXAGONAL
14
PIRÁMIDE OCTAGONAL
15
PIRÁMIDE CUADRANDULAR TRUNCADA
16
CILINDRO
17
CONO
18
CONO TRUNCADO
19
Descargar