Subido por nastasecor

REMEDII MEDICAMENTOASE PENTRU PRELUCRAREA CANALELOR RADICULARE

Anuncio
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
REMEDII MEDICAMENTOASE
PENTRU PRELUCRAREA
CANALELOR RADICULARE
Dr.șt.med. Corneliu NĂSTASE
CLASIFICAREA REMEDIILOR
MEDICAMENTOASE PENTRU
PRELUCRAREA CANALELOR
RADICULARE.
1. Preparate ce conţin oxigen


Peroxidul de hidrogen (sin. Apa oxigenată).
Mecanismul acţiunii: la contactul cu ţesuturile peroxidul
de hidrogen se descompune în apă şi oxigen atomar.
Oxigenul atomar contribuie la curăţirea mecanică a canalului
de masele necrotizate şi de rumeguşul dentinar din contul
înspumării, dispune de proprietăţile bactericidă şi
hemostatică, şi se foloseşte la stoparea hemoragiei după
îndepărtarea pulpei.
Denumire, dozaj: Soluţie de apă oxigenată de 3% etc.








2. Preparate halogene:
a) Preparate ce conţin clor: cloramină, digluconat de
clorhexidină, hipoclorit de sodiu etc.
Mecanismul acţiunii: la contactul cu ţesuturile are loc
degajarea clorului în formă gazoasă, care acţionează atât în
lumenul canalar, cât şi în tubulii dentinari, dezinfectându-i şi
distrugând resturile organice. Solubilizează masele necrotizate,
exercită o acţiune bactericidă (asupra bacteriilor Gram+ şi
Gram -), fungicidă, şi antivirală.
Denumire, dozaj: • Soluţie de cloramină de 1-2 %;
• Soluţie de digluconat de clorhexidină de 0,2 %;
• Soluţie de hipoclorit de sodiu de 3–5 %;
• Soluţie de Parcan de 3%;
• proposol СНХ.
b) Preparate ce conţin iod: iodinol, iodonat, tinctura
de iod, soluţia Lugol




Mecanismul acţiunii: Exercită o acţiune bactericidă, fungicidă,
accelerează regenerarea ţesuturilor.
Iodinolul. În endodonţie, iodinolul este utilizat pentru
prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare, precum şi în
calitate de indicator al curăţeniei canalului radicular, deoarece la
contactul cu mediile, ce conţin produse ale descompunerii
ţesuturilor, sau - cu puroi, preparatul se decolorează.
Denumire, dozaj: Soluţie de iodinol de 1 % — compus
complex de iod cu alcool polivinilic
Iodonatul. Alt preparat din acest grup este iodonatul.
Reprezintă o soluţie apoasă de compus complex, format din
substanţă tensioactivă şi iod (conţine aproximativ 4,5% de iod).




3. Preparate nitrofuranice
Mecanismul acţiunii: Sunt folosite la irigarea canalelor (în
lavaj endocanalar). Posedă un spectru larg de acţiune antiseptică,
acţionează antiexsudativ, stimulează fagocitoza.
Denumire, dozaj: • Soluţie de furacilină de 0,5 %;
• Soluţie de furagină (furazolidon, furadonină) de 0,1-0,15%







4. Compuşi cuaternari de amoniu
Mecanismul acţiunii: Sunt detergenţi cationici, folosiţi în
lavaj endocanalar. Reduc tensiunea superficială şi exercită o
acţiune bactericidă şi bacteriostatică moderată contra
microorganismelor nesporogene, blastomicetelor.
Denumire, dozaj: • Soluţie apoasă de decamină de 0,1 %;
• Soluţie apoasă de decametoxină de 0,15%;
• Soluţie de 1% de clorură de benzalconiu (Zephiran);
• Soluţie de 1% de clorură de cetilpiridină (Biosept);
• Soluţie apoasă de Salvizol de 1%.

5. DMSO (Dimexid, Dimetilsulfooxid)

Mecanismul acţiunii: Exercită o acţiune antiseptică,

antiinflamatoare, analgezică, bacteriostatică, fungicidă.
Denumire, dozaj: Soluţie de 20 % de Dimexid
(Dimetilsulfooxid)

6. Enzime proteolitice

Mecanismul acţiunii: Exercită o acţiune antiinflamatoare,

decongestivă, disociază masele necrotizate, diluează secreţii
vâscoase, în special forme proteolitice imobilizate, ce păstrează
activitatea de la 3 până la 6 zile
Denumire, dozaj: Chemopsină, tripsină, chemotripsină.

7. Enzimă de origine proteică

Mecanismul acţiunii: Se conţine în ţesuturile organismului.

Exercită o acţiune antiinflamatoare, nu este toxică, stimulează
reactivitatea nespecifică a organismului.
Denumire, dozaj: Soluţie de 0,1 % de lizocim.


8. Ortofen (Diclofenac-Natrium)
Mecanismul acţiunii: Exercită o puternică acţiune
antiinflamatoare, decongestivă, analgezică.








9. Antiseptice de origine vegetală
Mecanismul acţiunii: Exercită o acţiune antimicrobiană
asupra streptococilor anaerobi şi aerobi, şi asupra stafilococilor
Denumire, dozaj: • Soluţie alcoolică de neoimanină de 1%;
• Soluţie alcoolică de clorofilipt de 1%;
• Soluţie alcoolică de salvină de 1%;
• pojarniţă;
• frunze de eucalipt;
• salvie





Remedii antibacteriene
(Metronidazol, sin. Trichopol) – în formă de pastă pentru
obturarea temporară a canalelor radiculare „Grinazole”
(Septodont), cu reînnoirea pastei la 1-2-3 zile.
Antibiotice şi combinaţiile lor cu
enzime proteolitice.
„Septomixine forte” (Septodont). Exercită o acţiune
antibacteriană, antifungică puternică.
Denumire, dozaj: pastă pentru obturare temporară a
canalelor radiculare „Septomixine forte” (Septodont),
cu reînnoirea pastei la 2-7 zile.


Complexoane:
soluţii, geluri EDTA, acid citric, acid propionic
Descargar