Subido por CELSON CAMPOS

HOJA MEMBRETADA

Anuncio
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“FRANCISCO DE ORELLANA”
Resolución CONESUP No. 180-05-01-2004
Puyo – Pastaza
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
DE: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx
DOCENTES DEL IST. FRANCISCO DE ORELLANA
PARA: Mgs. Víctor Hugo Lobato Inca.
RECTOR IST. FRANCISCO DE ORELLANA
ANTECEDENTES
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBJETIVO:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datos Informativo
Institución beneficiaria:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Localización geográfica:
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordinador Vinculación: Ing. Xxxxxxxxxxxxx
Fecha de inspección:
día/mes/año
DESARROLLO:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Equipos / Instrumentos




Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
1
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“FRANCISCO DE ORELLANA”
Resolución CONESUP No. 180-05-01-2004
Puyo – Pastaza
Presupuesto estimado
Costos directos (CD)
ITEM
Detalle
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
TOTAL
Costos Indirectos (CI)
ITEM
Detalle
TOTAL
CT= CD+CI
CT=
Conclusión
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atentamente,
Ing. Xxxxxxxxxxxxx
DOCENTE
Ing. Xxxxxxxxxxxx
DOCENTE
2
Descargar