Subido por Edmundo Vicente Encinas Torrez

salvete christi vulnera

Anuncio
 ᠁ Ё Ё ᠁ ᠁ Ѓ Ё ᠁ =
S al vé-te Christi vúlne-ra Imménsi amó-ris ᠁pí Ё Ё ᐁ ᠁
Ђ <
ᐁ Ё gno-ra
Qui- bus pe-rénnis rí-vu-li
Manant ru-bén᠁ Ё
Hymn.
8.
tis Sángui-nis.
Descargar