Subido por Carlos Rojo

Naer det lider mot jul-Navidad[+++]

Anuncio
När det lider mot jul
Ruben Liljefors Lyric Jeanna Otherdahl
f k
a f 44 k k k k
pp
Soprano
jz
o - o-o-o - o - o
Alto
Tenor
Bass
f
a f 44 k k k k k
o - o-o-o - o
k kkk k
b fGf=6044
o - o-o-o - o
-
jz
o
jz
- o
f
b f 44 k k k k k
jz
o - o-o-o - o - o
6
f
a f jz
k
p
k
k k k
k k k k
ös - ter på him - len hon
k k k k k k k k f k e k z ks k k k k k dk e k
Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i
ös - ter på him - len, på
z
k
k
k
k
k
k
k
k k k k k k k
k k k dk
t
k
Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i
k
k k k k k k k k
k
ös - ter på him - len ho
k z ks k k k k
Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i
k k k k k k k k k
kz k k k k k
t
k k
ös - ter på him - len på
står.
Hon lyst ö - ver värl - de - nes
o - ro och strid i
nä - ra två - tu - sen - de
år.
står.
Hon lyst ö - ver värl - de - nes
o - ro och strid i
nä - ra två - tu - sen - de
år.
När
him - len hon står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes
o - ro och strid i
nä - ra två - tu - sen
tu - sen - de år.
När
f
k
af k k k
11
mf
k k
k k
p mf
k kk k
k k k
k k
f
af k k k k k k k k k k k
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då
k k k k k k k k k k k
f
bf
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då
b ff k k k k
k k
k k k k k
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då
f
af j
k k
dj z
är det
jul.
j k k
snart
är det
k k
j
ff
jz
jul.
jz
16
snart
snart
b ff j
snart
är det
k k
är det
n
n
n
jul.
jz
p
n
k k k
j
skri
j
skri
i
y p
k k k k k k k z ks k k k
-
k k
der hon
k k
j
närm
j
-
der hon
närm
k k k
k k k
vet
man att
-
k k k j
re; och då vet
k k k j
k kk
man att
k k
-
re; och då vet
man att
k k k k k k kz k k k k
t
skri- der hon närm- re, då kom- mer hon hit; och då
vet
man att
k k
k
kz k
t
jz
o - o-o-o - o - o
k
Ty
k
jz
o
jz
Ty
o - o-o-o - o - o
Ty
k k k k k
s s
k k k k k k k k
skri- der hon närm- re, då kom- mer hon hit; och då
k k k k k
k k k k k
o - o-o-o - o
k k k k k
k dk j z
s
ks k k k k k dk e k k k k k ks k
i nä - ra
två - tu - sen - de år.
När
k
k
jz
k k
k k k k k
t t
t
k k k k k k k k k k z ks k k k k
da - gen blir mörk och när snön fal- ler vit, då
b
k dk
ks tk
När
k
b ff k k k
a
kz k k k k k
t
Det strå - lar en stjär - na för - un - der - ligt blid, i
f
a f k k k e k k k k k k k k k k f k kz
him - len hon står. Hon lyst ö - ver värl - de - nes o - ro och strid,
k k k dk k k k k k k k z
jz
f
f
b
ff
k
-
jz
k
k
k k k k k k
ju - len
är här - lig för
sto - ra
och små, är
k k k k k k k k f k k z ks
ju - len är här - lig för sto - ra och små, är
k k dk k k k k k k k z k
t
ju - len
är här - lig för
k k k k k k
sto - ra
k k
och små, är
k
k z ks
jul.
o - o-o-o - o - o
Ty
ju - len är här - lig för sto - ra och små, är
Göran Westling [email protected] For glansing evaluation only!
No dynamic or tempo expression. Buy the scores from AB Carl Gehrmans musikförlag Stockholm
2
af
22
fk k k
k
k dk j z
k
gläd-je och lju - vas - te frid,
k
k
k k k k k k
k kz k k k k k
t
är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka o - än - der - ligt
f
a f k k k k k dk e k k k k e k f k k k k k k k k k f k k z
gläd-je och lju - vas - te lju-vas-te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så,
k k k dk k k k k k k k z
k k k k k k jz
f
f
b
gläd-je och lju - vas - te frid,
b ff k k k k
k dk
ks k k k k k dk e k
är lyc-ka är lyc - ka ok k k k k k k
t
är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka o-änd - li - gen
k
k k k k k k
k k
k k k k k k
k k z ks k k k k
k k
gläd-je och lju - vas - te lju-vas-te frid, är klap-par och jul-gran och ring-dans ock-så, är lyc-ka är lyc - ka
f
a f jz
27
blid,
k k k k k k k k
jz
ks kt
är ljus,
al - las
k kk k k k k k k
är
ljus, är ljus, al - las
s s
b ff k k k k k k j
- änd - li - gen blid, är
f
s
j
a f kz k k k k
32
lju - set är där är jul,
ljus,
kz k k k j
f
f
k
b
t
lju - set är där är jul,
ö - gon då strå - la och stjär
-
k k
nor - na
k k
j
tinj
k k
dra; och där
k k k
-
nor - na
tin-
dra; och där
k
k k k k k k k k k k kk k k k k k k k k k
t t
al - las ö - gon då strå - la som bäst och stjär - nor - na tin - dra som mest; och där
k k i
där är jul.
f
a f k z ks k k k j k k i
lju - set är där är jul, där är jul.
kz k k k k j k k jz
f
t
bf
lju - set är där är jul,
k k
ö - gon då strå - la som bäst och stjär - nor - na tin - dra som mest; och där
f
k k k k k k k k k j
a f k k k k ks ks j
- änd - li - gen blid, är
ljus,
al - las ö - gon då strå - la, och stjär
k
k
k k k k k k k k j
k
k
z
k
j
k
f
bf
t t
blid,
k
o-
där är jul.
k k jz
där är jul.
k k k dk k j
j
o - o-o - o - o - o - o
k kk k k j
o - o-o - o - o - o
n k kk k k j
j
- o
j
o - o-o - o - o - o - o
n k kk k k j
j
o - o-o - o - o - o - o
Descargar