Subido por Ferran

GUIÓ REUNIÓ DE PARES I MARES

Anuncio
REUNIÓ DE FINAL DE CURS, 2019-2020.
1.CONTINGUTS TREBALLATS.
Matemàtiques.
 Hem arribat fins al tema 14, geometria.
 Els continguts a reforçar el proper curs: operacions, càlcul mental
i resolució de problemes.
Valencià.
 Hem arribat fins al tema 12
 Els continguts a reforçar el proper curs: ortografia, comprensió
lectora i expressió escrita.
Socials – Naturals
- El temari de ciències s’ha pogut veure tot. Els continguts del proper
curs es relacionaran i es contextualitzaran amb els continguts de cinquè.
 Naturals: 7 temes.
 Socials: 9 temes.
- PROPER CURS: els continguts mínims de cinquè han sigut donats. Encara així, el
proper curs, aquests es reforcen ja que tornen a aparèixer en el currículum de
sisè. Desenvoluparem des del principi el temari de sisè. = transició a l’institut amb
els mínims de sisè donats.
Activitats complementàries:
desenvolupats a classe.
sempre
relacionades
amb
els
continguts
-1r trimestre.
 Octubre – Planetari del Grau + Centre d’interpretació de les Illes
Columbretes.
 Novembre - Visita a l’ajuntament, el Fadrí i la sala de trànsit de
Castelló.
 Desembre - Convivència esportiva amb el CEIP Blasco Ibáñez.
Futbol.
 Desembre – Cursa solidària per Cèlia al CEIP Blasco Ibáñez.
- 2n trimestre.
 Febrer – Barranc dels Horts – Ares del Maestre. Subvencionada
per la Fundació Caixa Castelló a partir del projecte
MEDIOAMBIENTAL: Guardians del Planeta. CANVIADA
PER A JUNY, MAS DE SEIDIA (Benassal).
- 3r trimestre.
 8 d’abril – visita a la fundació Carles Salvador a Benassal.
Projecte Salvador de Paraules.
 18 al 22 de maig – Setmana de Vela. Real Club Nàutic de
Castelló.
 Juny – Trobada amb el CEIP Blasco Ibañez. HOQUEI.
 2 de Juny – Guardians del Planeta. Mas de Seidia. Benassal.
2. METODOLOGIA UTILITZADA EN LA COVID-19.
- Educació a distància per mitjà del procediment “aula invertida”.
 L’alumne aprèn de forma individual (gestió individual dels aprenentatges va gestionant-se els seus aprenentatges) i multimèdia (recursos de vídeos,
pdf, words, presentacions i videoconferències) = BLOG del MESTRE.
- Videoconferències = JITSI i WEBEX.
 L’objectiu amb aquest mètode era aconseguir que l’alumnat, davant la
situació extraordinària de la COVID-19, mantingués una estabilitat
emocional:
o Continuar amb una rutina acadèmica el més semblant possible a la
realitat escolar presencial. (= Pel matí i tots els dies de la setmana).
o Continuar amb les relacions emocionals i acadèmiques entre
l’alumnat i el mestre. ( = Veig al companys i al mestre/a, interactuo
amb tothom).
3. AVALUACIÓ DEL GRUP CLASSE.
- Aquesta 3ª AVALUACIÓ s’ha avaluat a partir de la situació especial donada per
la COVID-19.
- Com s’ha avaluat:

S’han mantingut les notes del segon trimestre.

Aquell alumnat que ha entregat totes les tasques i a més, amb una qualitat
adequada dels continguts demanats, se’ls ha pujat la nota.
4. ASPECTES POSITIUS A DESTACAR.
- A partir de la COVID-19 hem de destacar que han sigut capaços de seguir les
rutines de treball proposades per aquest confinament/classes a distància. Treball
de l’autonomia i responsabilitat individual. Augment de la seva maduresa.
- Augment de les competències digitals.
5. AGRAÏMENTS ALS PARES.
- Revisió de deures i estudi dels vostres fills.
- Seguiment de l’aprenentatge dels vostres fills.
- Confiar en l’escola pública i els seus professionals.
6. ORIENTACIONS PER A L’ESTIU.
- Llegir: mínim un parell de llibres ( 1 de Valencià i 1 de Castellà). La fitxa de lectura
es penjarà al blog. S’ha de fer per mitja de l’ordinador i entregar al nou correu
electrònic del tutor/a abans del 7 de setembre.
- COMENÇAR LA HISTÒRIA DEL PREMI LITERARI VICENT MARÇÀ 2020/2021.
Per a la seva realització repasseu les bases del premi literari.
BASES: Els contes seran redactats en Valencià, amb una extensió màxima de tres
pàgines i amb una lletra TIMES NEW ROMAN, en cos (mida) 12, a doble espai
(interlineat doble).
Entregar la història/conte (esborrany) abans del 20 de juliol per a començar a
corregir i refer-lo.
- OPCIONAL, REALITZACIÓ D’UN QUADERN DE VACANCES. Proposta de les
tutories de cinquè:

Quadernet «RUBIO, L’ART D’APRENDRE». 5é primària. Vacances.
VALENCIÀ.
◦
ISBN: 978-84-16744-31-2
Bon estiu a tots i totes, i moltes felicitats pel curs superat.
Ens veiem el dilluns, 7 de setembre de 2020.
Els tutors de cinquè A i B.
Descargar