Subido por Tània Hors

Exercici. Albarà.Tania

Anuncio
Albarà valorat
Amb les dades següents elaboreu:

Albarà valorat núm. 207/XX amb data 4 de desembre de 20XX, tenint en
compte que la mercaderia és rebuda pel comprador el mateix dia 4 de
desembre.
L’empresa Comercial Max, SA amb NIF A11222222 i domicili al carrer Gran, 43 de
Lleida
(25004) tramet a Indústries Rius, SA amb NIF A33666666 i domicili al carrer Consell
de
Cent, 467 de Barcelona (08009), la comanda num 34/CC on se sol·liciten:




50 faldilles mod. FF/80, color blau, talla 38, preu unitari 25 €
50 faldilles mod. FF/80, color blau, talla 40, preu unitari 25 €
25 caçadores mod. CC/60, color negre, talla 40, preu unitari 50 €
25 caçadores mod. CC/60, color blau marí, talla 42, preu unitari 50 €
La mercaderia es remet al magatzem del comprador al carrer d’Urgell, 58 de Lleida
(25004) mitjançant l’empresa de transport Balutrans, SL. La mercaderia es distribueix
en 2 paquets de 25 kg cada un i es remet a ports pagats.
Industries Rius, SA
C/ Consell de Cent, 467
Barcelona, 08009
NIF A33666666
Comercial Max, SA
C/ Gran, 43
Lleida, 25004
NIF A11222222
Data: 04/12/20XX
Lloc de lliurament: C/ Urgell, 58
Albarà núm. 207/XX
Lleida, 25004
Referència comanda: 34/CC
Mitjà de tramesa: Balutrans
Ports: pagats
c
FF/80
FF/80
CC/60
CC/60
Observacions:
Quantitat
50
50
25
25
Nombre de paquets: 2
Pes: 25/paquet
Producte
Preu Unitari
Preu total
1.250
Faldilles
25
1.250
Faldilles
25
1.250
Caçadores
50
1.250
Caçadores blau
50
5.000
Conformitat client:
04/12/20XX
Descargar