Subido por julio osorio

PRACTICA TEMA 8

Anuncio
Facultat d’Economia
Grau de Relacions laborals y recursos
humans
-------------Departament de Direcció d'Empreses
Juan José Renau Piqueras
Estructura Organització i
Disseny de llocs de treball
PRÀCTICA TEMA 8
TREBALL EN EQUIP
1. AVALUACIÓ COMPETENCIES, (“La evaluacion de competencias UNED, Javier Gil
Flores)
a) Tipologia I classificació de competències
b) Avantatges I inconvenients de l’avaluació per competències
c) Conceptes clau de les diferents tècniques de l’avaluació per competències
2. APLICACIO PRACTICA AVALUACIO RENDIMENT
a) Plantejar una sèrie d'indicadors per a avaluar per objectius a l'encarregat
d'un supermercat. Considere que les prioritats estratègiques de l'empresa són
incrementar el volum de vendes sense reduir la rendibilitat i aconseguir alts nivells de
productivitat i de satisfacció de la clientela tant interna com externa. Aquests
indicadors han de tindre permetre establir un sistema d'incentius al rendiment.
b) Plantejar un sistema que permeta avaluar les competències considerades
essencials per a un bon acompliment del lloc d'encarregat.
- plantejar el model d'avaluació per a quatre de les huit competències següents,
utilitzant descriptors conductals:
• Lideratge
• Orientació al client
• Orientació als resultats
• Planificació i organització
• Presa de decisions
• Iniciativa
• Resolució de conflictes
• Capacitat de comunicació
- Qui ha d'avaluar o emetre judicis sobre aquestes competències, periodicitat de
l'avaluació i manera de comunicar els resultats a l'encarregat.
Descargar