Subido por Ander Eiguren

3EB MATE BUKAERAKO FROGA

Anuncio
I BATXILERGOA
NOTA
MATEMATIKA
Izena:
Abizena:
Ebaluaketa: 3ª Ebaluaketa
Data:2020/05/20
BUKAERAKO FROGA
10
ZORTE ON!
1. Unibertsitate batetan %30a A kafetegira doa, %60a B kafetegira eta %20
bietara.
(2,5 puntu)
a) Ausaz A kafetegira doan ikasle bat aukeratzen bada, aurkitu B kafetegira ere
joateko probabilitatea.
b) Ausaz unibertsitateko ikasle bat aukeratzen bada, kalkulatu ikasle hori
kafetegi batera ere ez joateko probabilitatea.
2. Deribatu eta sinplifikatu ahal bezain beste:
(1,5 puntu)
𝑐𝑜𝑠 4 𝑥
𝑦 = 𝑙𝑛 √
(𝑥 − 7)5
3
3. Izan bitez hurrengo funtzioak:
(3 puntu)
x2 − 1
,
g(x) = e1/x
eta
x
a) Bilatu f(x), g(x) eta h(x) funtzioen asintotak.
f(x) =
h(x) = ln|x| , x ≠ 0
b) Ondoko grafikoetatik, zein dagokio f(x), g(x) edo h(x) funtzioari? Arrazoitu
erantzuna.
(n)
(m)
(p)
(o)
4. Izan bedi f(x) = 2x3 + 12x2 + ax + b funtzioa. Jakinda funtzioaren inflexio-puntuan
zuzen ukitzailearen ekuazioa y = 2x + 3 dela, bilatu a eta b-ren balioak. (3 puntu)
Descargar