Subido por Nathy Aguilar Flores

CargasVehiculos

Anuncio
Nomencl. Designac.
O P T T COVENIN
TIPO DE VEHÍCULO
EJES
614
Liviano
Liviano
Vehículo de pasajeros
2RD
2 Ejes
Autobús de 2 ejes
2RD
2 Ejes
2RD
2 Ejes
Senc 2
Tot 2
Senc 2
Tot 2
Carg liviana -Camión 350 o simil. Senc 2
Tot 2
Carg pesad - Camión 750 o similar Senc 2
Tot 2
0,31
0,69
19 Toneladas
0,31
0,69
19 Toneladas
0,31
0,69
19 Toneladas
Senc 1
O-3E
3 Ejes
O-3E
3 Ejes
2-S1
2-S2
Autobús de 3 ejes.
Tan 1
Tot 3
0,38 0,38
0,24
Senc 1
Camión de 3 ejes.
Tan 1
Tot 3
2S1
Camión 2 ejes - semiremolq 1
eje
Senc 3
2S2
Camión 2 ejes - semiremolq 2 ejes
2S3
Camión 2 ejes - semiremolq 3 ejes
Tot 3
0,76
26 Toneladas
0,38 0,38
26 Toneladas
0,24
0,76
0,11
0,31
3-S1
3-S2
3S1
3S2
Camión 3 ejes - semiremolq 1 eje
Camión 3 ejes - semiremolq 2 ejes
0,58
Senc 2
Tan 1
Tot 4
Tri 1
Tot 5
0,11
0,31
0,12 0,34
0,54
0,17 0,17
0,12
Senc 1
Tan 2
Tot 5
0,58
0,18 0,18 0,18
Senc 2
Tan 1
Tot 4
32 Ton
0,30 0,28
Senc 2
2-S3
Carga Total
Máxima
% Carga Total
/ cada Eje
0,34
0,34
46 Ton
39 Ton
0,54
0,17 0,17 0,28 0,26
0,12
39 Ton
0,54
46 Ton
Senc 1
3-S3
3S3
Camión 3 ejes - semiremolq 3 ejes
0,18 0,18 0,17 0,17 0,17
Tan 1
48 Ton
Tri 1 0,13 0,36
0,51
Tot 6
REMOLQ
2R2
Camión 2 ejes - remolque 2 ejes
Senc 4
REMOLQ
2R3
Camión 2 ejes - remolque 3 ejes
REMOLQ
3R2
REMOLQ
3R3
REMOLQ
3R4
Camión 3 ejes - remolque 2 ejes
Camión 3 ejes - remolque 3 ejes
Camión 3 ejes - remolque 4 ejes
Tot 4
0,12 0,28 0,30 0,30
45 Ton
Senc 3
0,19 0,19
Tan 1
0,38 48 Ton
Tot 5 0,12 0,28 0,22
Senc 3
Tan 1
Tot 5
0,15 0,15
0,10
Senc 2
Tan 2
Tot 6
Senc 1
0,30
0,30 0,30
0,19 0,19 48
0,15 0,15
0,09
Tan 3
Tot 7 0,10
0,30
48 Ton
0,23
0,38
Ton
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,30
0,30
0,30
48
Ton
Descargar