Subido por saioa gonzalo juanbeltz

problemak-ebazteko-lantegia-3 (1)

Anuncio
2. maila
HIRUGARREN HIRUHILEKOA
PROBLEMAK EBAZTEKO LANTEGIA
LANERAKO FITXAK
1
16. SAIOA
1
PROBLEMA
Fruitu-saltzaile batek 230 kilo sagar eta 180 kilo udare zeuzkan.
Udare guztiak eta 160 kilo sagar saldu ditu.
Zenbat kilo fruitu saldu du?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea.
0
Eragiketa:
? = .............................. = ............
Ebazpena: ................................ €
ARIKETAK
Irenek dio: “Goizeko bederatzietan sartzen naiz eskolan eta ordu batean joaten naiz
etxera bazkaltzera”
Zenbat orduz egoten da Irene eskolan goizean?
..............................................
Idatz ezazu baldintza hauek betetzen dituen hiru zifrako zenbaki bat:
– 500 baino handiagoa da eta 5ez amaitzen da.
– Gainera, hiru zifrak zenbatuta emaitza 12 da.
................................
Jone Begoña baino altuagoa dela eta Begoña Marta baino txikiagoa dela baldin
badakigu.
Esan dezakegu hiruren artean altuena zein den? ..................................................
Esan dezakegu hiruren artean txikiena zein den? ..................................................
2
16. SAIOA
2
Asma ezazu irakasleen adinei buruzko problema bat, ondoko eskema kontuan izanda.
0
PROBLEMA
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................?
ARIKETAK
16 gehitu eta gero 7 kentzea eta .................................................... gauza bera dira
13 kendu eta gero 8 gehitzea eta .............................................. gauza bera dira
18 kendu eta gero 22 gehitzea eta ............................................ gauza bera dira
15 gehitu eta gero 20 kentzea eta ............................................ gauza bera dira
Zenbaki bat daukat gogoan. 5 gehitu, eta emaitza 20 da. Zein zen zenbakia?
..........................................................................................................................................
Zenbaki bat daukat gogoan. 15 kendu, eta emaitza 10 da. Zein zen zenbakia?
..........................................................................................................................................
3
17. SAIOA
1
PROBLEMA
Saski batean 49 sagar eta 52 udare daude, baina 17 sagar usteldu egin dira. Zenbat fruitu
sano geratzen dira saskian?
Ez ahaztu emaitza egiaztatze
0
Eragiketa:
? = .............................. = ............
Ebazpena: ................................ €
PROBLEMA
Prezio-zerrenda kontuan harturik, kalkulatu zenbat ordaindu duen gure amak.
Anaia eta biok zinemara joan gara, amarekin. Gaur igandea da.
SARREREN SALNEURRIA
ASTEGUNETAN
JAIEGUNETAN
ARIKETAK
HAURRAK
HELDUAK
5€
7€
4€
6€
Ebazpena:
................................
Idatz ezazu hiru zifrak desberdinak dituen hiru zifrako zenbaki txikiena.
Idatz ezazu hiru zifrak desberdinak dituen eta 5ez hasten den hiru zifrako zenbaki
handiena.
4
17. SAIOA
2
Asma ezazu Ireneri bilduma amaitzeko falta zizkion kromoei buruzko problema bat, ondoko eskema kontuan izanda.
0
PROBLEMA
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................?
ARIKETAK
Irakaslearen mahaian egurrezko 27 margo eta argizarizko 134 margo daude.
39 arkatz ere badaude.
Adieraz ezazu ondoko eragiketen bidez kalkulatu nahi dena:
134 + 27 ..................................................................................................................................
134 – 27 ..................................................................................................................................
134 + 27 – 39 ..........................................................................................................................
5
18. SAIOA
1
PROBLEMA
Alexek anaiari esaten dio: “33 kilo pisatzen dut. Zuk baino 5 kilo gehiago pisatzen dut”.
Zer pisu du Alexen anaiak?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
0
Eragiketa:
? = .............................. = ............
Ebazpena: ................................ €
PROBLEMA
Xabierrek 120 euro ditu aurreratuta. Mariak Xabierrek baino 15 euro gehiago ditu.
Zenbat euro dituzte bien artean?
Ebazpena: ................................ €
ARIKETA
Idatz ezazu galderari erantzun ahal izateko falta den datua.
Dendariak 35 zentimo itzuli dizkio Xabierri.
......................................................................................................................................
Zenbat balio zuen Xabierrek erositako patata-kiloak?
6
18. SAIOA
2
PROBLEMA
Euro bateko txanpon bat neukan. Bi gozoki erosi ditut.
Gozoki bakoitzak 20 zentimo balio zuen.
Zenbat diru geratzen zait?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
0
Eragiketa:
? = .............................. = ............
Ebazpena: ................................ €
PROBLEMA. Pentsatu ondo eta asmatuko duzu
Jonek era honetara banatu du bere lagunen artean 56 gozoki zituen zorro bat:
Lehenengoari 29 gozoki eman zizkion.
Bigarrenari 33 gozoki eman zizkion.
Poltsan geratzen zitzaizkion gozokiak hirugarren lagunari eman zizkion.
Zenbat gozoki eman zizkion Jonek hirugarren lagunari?
......................................................................................................................................
ARIKETA
Idatz ezazu galderari erantzun ahal izateko falta den datua.
Jonek bere arreba Sarak baino 6 urte gehiago ditu.
......................................................................................................................................
Zenbat urte ditu Sara, Jonen arrebak?
7
19. SAIOA
1
PROBLEMA
Udako oporrek 72 egun irauten dute.
Irailaren 6an bukatzen dira. Gaur irailaren 2a da.
Zenbat opor-egun izan ditugu dagoeneko?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
0
PROBLEMA
Ebazpena:
................................ €
Amak bi dozena marrubi behar ditu tarta bat egiteko, eta hozkailuan 6 marrubi baizik ez
dago.
Zenbat gehiago behar ditu amak tarta egiteko?
0
Ebazpena: ................................ €
ARIKETAK
Esan ezazu gauza bera baina beste era batera.
Jon nire atzean dago ilaran.
......................................................................................................................................
Gaur nire kromoen erdia galdu dut.
......................................................................................................................................
8
19. SAIOA
2
PROBLEMA
Begoñaren koadernoa 25 zentimo gutxiago kostatu da Xabierrena baino.
Begoñaren koadernoa 65 zentimo kostatu da.
Zenbat kostatu da Xabierren koadernoa?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
0
Eragiketa:
? = .............................. = ............
Ebazpena:
................................ €
ARIKETAK
1.– Esan ezazu gauza bera beste era batera:
Margo guztiak hartu ditut hiru izan ezik.
......................................................................................................................................
Niri baino 8 galleta gutxiago eman zizun.
......................................................................................................................................
Xabierrek zuk halako bi urte ditu
......................................................................................................................................
2.– Idatz itzazu galderari erantzun ahal izateko behar dituzun datuak.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Zenbat gerezi jan zituen txoriak?
9
20. SAIOA
1
PROBLEMA
Liburu batetik 45 orrialde irakurri ditut dagoeneko.
13 orrialde geratzen zaizkit bukatzeko.
Zenbat orrialde ditu irakurtzen ari naizen liburuak?
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
0
PROBLEMA
Ebazpena: ................................ €
Aurreratuta daukadan diruarekin bi ipuin erosi ditut, eta 5 euro geratu zaizkit oraindik.
Ipuin bakoitzak 7 euro balio zuen.
Zenbat diru neukan aurreraturik?
0
ARIKETAK
Ebazpena: ................................ €
Aparkaleku batean 8 auto eta 6 moto daude.
Adieraz ezazu zein eragiketa egingo zenituzkeen ondokoak kalkulatzeko.
Ibilgailu kopurua guztira. ..........................................................................................
Motoen gurpil kopurua ..............................................................................................
Autoen gurpil kopurua.. ............................................................................................
Aparkalekuan zenbat auto gehiago dagoen motoak baino ....................................
10
20. SAIOA
1
PROBLEMA
Alexek abereen kromo-zorroak erosi ditu 2 €-ko diru batez.
Zorro bakoitzak 35 zentimo balio ditu.
Zorro bakoitzean 8 kromo daude.
Ez ahaztu emaitza egiaztatzea
Idatz ezazu zer kalkulatu nahi duen Alexek eragiketa hauek eginez.
35 + 35+ 35 ..............................................................................................................
8 + 8 + 8 + 8 ............................................................................................................
200 – 35 ......................................................................................................................
4 x 35 ..........................................................................................................................
4 x 8 ............................................................................................................................
PROBLEMA
Manuel txori-hazlea da, eta 3 kaiola handi-handi ditu, kanarioz beteta.
Kaiola bakoitzean 65 kanario zituen.
Gaur, ordea, bero handia egin du, eta 38 kanario hil zaizkio.
Zenbat kanario geratzen zaizkio bizirik?
0
Ebazpena: ................................ €
ARIKETAK
Esan gauza bera beste era batera.
Begoñak 15 gerezi jango ditu, Mikelek baino 7 gutxiago.
Mikelek ........................................................................................................................
Zu Pello baino ordu erdi lehenago iritsi zara.
Pello ............................................................................................................................
11
Descargar