Tasca Medi un món hipercomunicat

Anuncio
MEDI
NOM:
DATA:
UN MÓN HIPERCOMUNICAT
1.Llegeix la lectura i contesta:
Navegar vol dir “viatjar amb un vaixell”, però també significa
“moure’s per la xarxa d’internet”.
● Per què creus que es fa servir la mateixa paraula?
2.Fes una llista de quatre coses que pots fer si estàs connectat a
internet.
3.Imagina’t que vols explicara a un amic o amiga, que viu en un altre
poble o ciutat, què vas fer el darrer cap de setmana.
● Què necessites tenir per a poder enviar-li un correu electrònic?
Descargar